Konferencja „Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości w kontekście dobra dziecka”

Szanowni Państwo,
Z wielką radością dziękujemy za Państwa udział w konferencji Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pt. „Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości w kontekście dobra dziecka”.

W dniu 18 października 2023 roku w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Filmowego mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli sądów rejonowych w osobach Sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, Kuratorów Zawodowych, Dyrektorów, Kierowników i Pracowników organizatorów pieczy zastępczej w naszym województwie, Dyrektorów i Pracowników publicznych ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na terenie Polski, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego a także Przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas naszej konferencji poruszyliśmy następujące tematy:

– Psychologiczne skutki braku współpracy wobec dziecka porzuconego (prelekcja dr Teresy Jadczak – Szumiło, psychologa, dr nauk społecznych; Centrum Psychologiczne ITEM)
– Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości (prelekcja dr hab. Magdaleny Szafranek, socjologa, prawnika, ISNS Uniwersytetu Warszawskiego, członka Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Komitetu Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju)
– Trauma a rozwój dziecka (prelekcja Magdaleny Szyszkowskiej, socjologa, praktyka Somatic Experiencing – metoda pracy z traumą Petera Levina)
– Znaczenie styczności osobistej w procedurach adopcyjnych (prelekcja Dominiki Chabin – psychologa i Anny Adamicz – Kohut – pedagoga, pracowników Ośrodka Adopcyjnego DOPS)

Liczymy, że nasze spotkanie było dla Państwa owocne i otwierające dalszą dyskusję na temat szeroko pojętego dobra dziecka.

Z wyrazami szacunku
Izabela Łuków – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Katarzyna Zbąska – Zastępca Dyrektora DOPS do spraw Adopcji