Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej działających na terenie Dolnegośląska

Zakłady Aktywności Zawodowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kluby Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej

Spółdzielnie Socjalne

Powiatowe Urzędy Pracy Dolnym Śląsku

Ośrodki Pomocy Spolecznej Dolnym Śląsku

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na Dolnym Śląsku

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Uniwersytety Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku

Domy Pomocy Społecznej na Dolnym Śląsku