Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do Powiatów, a za ich pośrednictwem do DPS oraz szpitali powiatowych.
Działania będą koncentrowały się na kompleksowym wspieraniu, w tym przede wszystkim na procesie przyznawania grantów powiatom, które będą przeznaczać je na bezpośrednie wsparcie w/w podmiotom.
Granty dla DPS-ów będą mogły być przyznawane m.in. na: zakup i przeprowadzenie testów na obecność Covid-19, doposażenie stanowisk pracy i sprzęt do walki z epidemią, przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny, zwrot kosztów organizacji miejsc do ewakuacji instytucji, pomoc psychologiczną i terapeutyczną, zwrot kosztów organizacji spotkań online z rodziną i bliskimi dla podopiecznych i opiekunów.
Granty dla szpitali będą mogły być przyznawane m.in. na: sprzęt medyczny, dezynfekcję, wyposażenie obiektowe i budowlane, wyposażenie laboratoriów.
Przeznaczenie grantów będzie szczegółowo określone w Regulaminie przyznawania grantów.