Informacje ogólne

Projekt „Wsparcie Dolnośląskich DPS” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ich ochrony zdrowia i życia poprzez ograniczenie negatywnych skutków Covid-19. Grantobiorcami będą podmioty prowadzące zarejestrowane DPS , zlokalizowane na terenie Woj. Dolnośląskiego. W ramach projektu w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. zostaną przekazane dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS mających kontakt z pensjonariuszami, którzy pracują z osobami chorymi na Covid-19. Dodatki do wynagrodzeń nie będą finansowane dla pielęgniarek i lekarzy.