Publikacje

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RODZINIE I W SZKOLE PORADY DLA NASTOLATKÓW I DOROSŁYCH

 

Renata Bibik

 

Pobierz publikacje

 

Prostytucja „nieletnich” w perspektywie Dolnoślązaków. Raport z badań

 

J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska

 

Pobierz publikacje

 

Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos

 

Praca zbiorowa pod redakcją J. Kurzępy, A. Lisowskiej, A. Pierzchalskiej

 

Pobierz publikacje

 

Seniorzy – raport cz. 1

 

Opracował zespół: mgr Maryla Bogowolska – Wepsięć, dr Grażyna Dąbrowska, dr Jacek Klakoćar, dr Zbigniew Machaj, dr Agnieszka Pierzchalska, dr Ewa Pisarczyk – Bogacka, dr Walentyna Wnuk

 

Pobierz publikacje

 

Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów. Raport z badań Część II. Analiza wyników badań

 

Maryla Bogowolska – Wepsięć, Grażyna Dąbrowska, Jacek Klakocar, Zbigniew Machaj, Agnieszka Pierzchalska, Ewa Pisarczyk – Bogacka, Walentyna Wnuk

Pobierz publikacje
Pobierz publikacje – wersja w języku niemieckim
Pobierz publikacje – wersja w języku angielskim

 

JAK ROZMAWIAĆ Z MŁODZIEŻĄ O PROSTYTUCJI NIELETNICH? SCENARIUSZE ZAJĘĆ

 

Dr Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag

 

Pobierz publikacje

 

WSPÓŁCZESNA RODZINA DOLNOŚLĄSKA – Raport z badań

 

ALICJA LISOWSKA, AGNIESZKA PIERZCHALSKA, MONIKA KOSIOR

 

Pobierz publikacje

 

BIBLIOTEKA NESTORA

Jak bezpiecznie stosować leki w wieku senioralnym

Małgorzata Sobieszczańska

 

 

Pobierz publikacje

 

Śpiewnik dla seniora – Śpiewnik wspomagający funkcje poznawcze

Katarzyna Turek

 

 

Pobierz publikacje

 

SPRAWNY UMYSŁ – AKTYWNOŚCI WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE POZNAWCZE W WIEKU SERNIORALNYM

Elżbieta Trypka
Katarzyna Turek
Joanna Zima
Lucyna Górska-Kłęk

Pobierz publikacje

 

OPIEKA NAD STARSZĄ OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

Izabela Wróblewska
Małgorzata Dziechciaż
Katarzyna Wieczorowska-Tobis
Sławomir Tobis

Pobierz publikacje

 

ABC „ZIELONEJ OPIEKI”

Lucyna Górska-Kłęk

 

 

Pobierz publikacje

 

SERCE BEZ ZMARSZCZEK – JAK DBAĆ O SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA W WIEKU SENIORALNYM

Marta Negrusz-Kawecka

 

 

Pobierz publikacje

 

Oswoić ból – Jak skutecznie radzić sobie z bólem fizycznym i psychicznym w wieku senioralnym

 

Sylwester Mordarski Elżbieta Trypka

 

Pobierz publikacje

 

Zdrowe odżywianie w wieku późnej dorosłości. Poradnik seniora

 

Elżbieta Poniewierka

 

Pobierz publikacje

 

DOLNOŚLĄSKIE Uniwersytety Trzeciego Wieku

 

 

 

Pobierz publikacje

 

PONAD – CZASOWA PAMIĘĆ – JAK ZATRZYMAĆ MŁODOŚĆ UMYSŁU I RADZIĆ SOBIE Z ZABURZENIAMI PAMIĘCI U OSÓB STARSZYCH

ELŻBIETA TRYPKA

 

 

Pobierz publikacje

 

JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+

 

TOMASZ GRECZNER

 

Pobierz publikacje

 

PRZYWRÓCIĆ RADOŚĆ ŻYCIA – Jak skutecznie radzić sobie z depresją i zaburzeniami psychicznymi w wieku senioralnym

 

ELŻBIETA TRYPKA

 

Pobierz publikacje

 

Seksualność człowieka w wieku późnej dorosłości

 

Zygmunt Zdrojewicz

 

Pobierz publikacje

 

BIBLIOTEKA EFS

WIELOLETNI REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ I JEJ OTOCZENIA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

 

 

 

Pobierz publikacje

 

Ewaluacja lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim

 

 

 

Pobierz publikacje

 

Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska

 

 

 

Pobierz publikacje

 

BIBLIOTEKA DART

Przemiany demograficzne – wyzwanie dla regionów europejskich. Dobre Praktyki – działania i inicjatywy zdiagnozowane w ramach Projektu DART – okładka

 

 

 

Pobierz publikacje

 

Przemiany demograficzne – wyzwanie dla regionów europejskich. Dobre Praktyki – działania i inicjatywy zdiagnozowane w ramach Projektu DART – publikacja

 

 

 

Pobierz publikacje

 

RAPORT FINAŁOWY – WERSJA SKRÓCONA

 

 

 

Pobierz publikacje