Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” jest dofinansowany ze na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2425/VI/20 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz 3882/VI/21 z dnia 21 czerwca 2021 . Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do szpitali niepublicznych i będzie polegało głównie na procesie przyznawania środków na : sprzęt medyczny, dezynfekcję, wyposażenie obiektowe i budowlane, wyposażenie laboratoriów. Realizacja projektu odbywać się będzie w formie partnerstwa. Szczegółowe zasady partnerstwa, podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną szczegółowo określone w umowie partnerskiej.