Kontakt

Osoby realizujące Projekt DART w DOPS

Dyrektor
Piotr Klag
e-mail: p.klag@dops.wroc.pl

Zastepca Dyrektora
Izabela Łuków
e-mail: i.lukow@dops.wroc.pl

Kierownik Działu Współpracy i Analiz
Agnieszka Pierzchalska
e-mail: a.pierzchalska@dops.wroc.pl

Specjalista ds. współpracy zagranicznej
Koordynator Projektu DART
Karolina Samborska-Zaleska
e-mail: k.samborska@dops.wroc.pl

Osoby do kontaktu ze strony Partnera Wiodącego DART

Kierownik Projektu DART
Pertti Hermannek
phone: +49 331 660 1605
e-mail: info@dart-project.eu