Stowarzyszenie Intro

Stowarzyszenie Intro z Wrocławia jest podmiotem z terenu województwa dolnośląskiego, które w roku 2017 uzyskało dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Stowarzyszenie zajmuje się bezpłatnym wsparciem osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie Dolnego Śląska w ramach realizowanego projektu „Do Pełni Sił”, oferując pomoc:

 • prawną
 • psychologiczną
 • finansową i rzeczową

Ocena potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem:

Każdorazowo sytuacja osoby pokrzywdzonej oceniana jest indywidualnie, na podstawie dostarczonych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie korzysta z opinii specjalistów:

 • rehabilitanta,
 • prawnika,
 • lekarza,
 • doradcy zawodowego,
 • pracownika socjalnego, itp.

Udzielenie wsparcia osobie poszkodowanej przestępstwem:

Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest po rozpoznaniu sprawy przez Osobę Pierwszego Kontaktu i złożeniu wniosku przez osobę pokrzywdzoną przestępstwem, decyzję o przyznaniu finansowania lub dofinansowania podejmuje Komisja Opiniująca przyznanie środków finansowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Komisja Opiniująca rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy finansowej na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od złożenia przez beneficjenta wniosku, po zapoznaniu się z niezbędną dla danych okoliczności dokumentacją. Komisja Opiniująca może podjąć decyzję pozytywną lub negatywną oraz może wnieść o uzupełnienie informacji na temat sprawy i właściwej dokumentacji, a od decyzji ww. Komisji nie przysługuje odwołanie.

Kategorie tematyczne dofinansowań przyznawanych w ramach projektu „Do Pełni Sił” dla osób poszkodowanych przestępstwem:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; (możliwość finansowania obdukcji lekarskich, ale brak możliwości finansowania lekarstw)
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt. 1-2 oraz korzystaniem z pomocy prawnej i psychologicznej
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

 

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Intro w ramach Projektu Do Pełni Sił świadczy pomoc dla osób pokrzywdzonych na terenie Dolnego Śląska wykorzystując otrzymaną dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na terenie Dolnego Śląska. Stowarzyszenie zajmuje się bezpłatnym wsparciem osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie Dolnego Śląska oferując pomoc: prawną, psychologiczną, finansową i rzeczową.

Pomoc dla mieszkańców Dolnego Śląska w roku 2017
Umów się na pierwsze spotkanie: telefon 667-323-965
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00)
(w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00)

• telefon 730-304-749
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00)

• e-mail pomoc@psychotekst.pl

* Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Miejsca, w których świadczona jest Pomoc w 2017 roku:

1. Wrocław
siedziba Stowarzyszenia „Intro”, Plac Świętego Macieja 4/5/6,
(brama nr 5, 1 piętro, lewy korytarz)
Tel. 667-323-965
– Poniedziałek 8-15
– Wtorek 8-20
– Środa 8-15
– Czwartek 8-15
– Piątek 8-15
– Sobota 9-13

2. Legnica
Rynek 5/6 Legnica,
siedziba Towarzystwa Miłośników Legnicy, (wejście od ul. Piekarskiej), (1 piętro,)
Tel. 667-323-965 oraz Tel. 76 852 59 48
– Poniedziałek 8-15
– Wtorek 13-20
– Środa 13-20
– Czwartek 8-15
– Piątek 8-15
– Sobota 9-13

3. Środa Śląska
Plac Wolności 28,
(2 piętro)
Tel. 730-304-749
– Poniedziałek 13-20
– Wtorek 8-15
– Środa 8-15
– Czwartek 8-15
– Piątek 8-15
– Sobota 9-13

Stowarzyszenie Intro udziela również porad prawnych i psychologicznych poprzez Internet, przy czym porad prawnych udziela się poprzez korespondencje mailową lub Skypa, zaś wsparcie psychologiczne poprzez czat indywidualny oraz Skypa. Więcej informacji o powyższym rodzaju wsparcia można uzyskać na stronie Stowarzyszenia:

http://www.psychotekst.pl/strona.php?nr=92

Stowarzyszenie jest również obecne na portalu społecznościowym:

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.intro/