Wsparcie Ośrodka Adopcyjnego

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY

Zapewniamy pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka do adopcji bezpośrednio po jego urodzeniu.

WSPARCIE W PROCEDURZE ADOPCYJNEJ

Osoby zamierzające przysposobić dziecko, po zgłoszeniu się do Ośrodka obejmowane są wsparciem w procesie adopcyjnym. Ponadto udzielane jest im poradnictwo i pomoc prawna podczas przygotowywania pism procesowych, które składane są w sądach.

Ośrodek adopcyjny współpracuje z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania, w szczególności w zakresie:

  • diagnozy pedagogicznej i psychologicznej dzieci i rodzin
  • problemów wychowawczych w rodzinie
  • problemów związanych z rozwojem dziecka

WSPARCIE POSTADOPCYJNE

Ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez udzielanie:

  • pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
  • poradnictwo oraz terapię / w tym terapię rodzinną /
  • pomoc pedagogiczną i psychologiczną
  • pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Pomocy i poradnictwa, o których mowa udziela się na wniosek zainteresowanych.