Aktualności

16.11.2021r.

W dniu 17.09.2021 r. powołano nowy Zarząd Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Przewodniczącą została Magdalena Stefańska (MOPS Wałbrzych)

 


Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej zaprasza na szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie – procedury pomocy krzywdzonemu dziecku oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą”

Drodzy Państwo,

Zapraszamy serdecznie do skorzystania ze szkolenia organizowanego w ramach Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej a w szczególności do członków zespołów interdyscyplinarnych. Poświęcone będzie zagadnieniom związanym z pomocą krzywdzonym dzieciom oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Tematyka: Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21 marca 2013 r.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkolenia. Poniżej program oraz karta zgłoszeniowa.

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej (DFPS) jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej zawiązanym 29. października 2012 roku. Głównym celem działania Forum jest integracja i rozwój dolnośląskiego systemu pomocy społecznej. Działalność Forum opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Członkami Forum są osoby i instytucje działające w obszarze pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Reprezentujemy pomoc społeczną wobec samorządów lokalnych, instytucji rządowych. Kształtujemy nowoczesną politykę społeczną, reprezentujemy i artykułujemy potrzeby środowiska. Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do wzmocnienia pozycji pomocy społecznej i wizerunku jej kadry.

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania. W załączniku Deklaracja Przystąpienia do Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Na szkoleniu Przewodnicząca Zarządu DFPS Elżbieta Pawłowska ( MOPS Szklarska Poręba) opowie więcej o koncepcji DFPS.

Karty zgłoszeniowe proszę wysyłać na adres e-mail: joanna.kowalska@rcwip.pl

Zaproszenie na szkolenie
Program szkolenia
Karta zgłoszeniowa