Informacje Ogólne

W dniu 17.09.2021 r. powołano nowy Zarząd Forum w składzie:

  • Magdalena Stefańska (MOPS Wałbrzych)- Przewodnicząca
  • Joanna Bryłkowska Hehn (GOPS Siechnice)- Zastępczyni Przewodniczącej
  • Zenon Matuszko (FRES Wałbrzych)-Zastępca Przewodniczącej

Członkinie Zarządu:

  • Magdalena Kuźnicka (PCPR WROCŁAW)
  • Marta Waniszewska (GOPS Mietków)
  • Małgorzata Kuchejda (OPS Bystrzyca Kłodzka)
  • Karolina Prosół (MOPS Bolesławiec)
  • Elżbieta Paluch (OPS Duszniki Zdrój).

 


 

W ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej? w dniu 29.10.2012r. powołano Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej . Podczas spotkania wyłoniono zarząd Forum w skład którego weszły następujące osoby:

Pawłowska Elżbieta ( MOPS Szklarska Poręba ) – przewodnicząca
Grabowski Mirosław ( DDPS Dzierżoniów ) – wiceprzewodniczący
Matuszko Zenon ( RCWIP ) – wiceprzewodniczący
Rzewuska Wiesława ( MOPS Głogów ) – członek zarządu
Wnęk Elżbieta ( MOPS Wrocław ) – członek zarządu
Zaraś Krystyna ( GOPS Czernica ) – członek zarządu
Kupczak Tadeusz ( MOPS Bolesławiec ) – członek zarządu

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej będzie kontynuowało swoja działalność w kolejnych latach. Jego rolą będzie monitoring, wyrażanie stanowiska i opinii wobec konkretnych problemów, inicjowanie zmian dla sektora na szczeblach regionalnym i krajowym, inicjowanie nowych projektów, organizacja pracy instytucji, wprowadzanie nowych rozwiązań, budowanie i promowanie mechanizmów współdziałania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz budowanie działań na rzecz współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej z Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tym celu w zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r. zorganizowane zostaną 3 dwudniowe spotkania warsztatowe i 2 spotkania jednodniowe oraz 1 konferencja.

Strona Operatora: www.dfps.pl