Informacje Ogólne

W ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej? w dniu 29.10.2012r. powołano Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej . Podczas spotkania wyłoniono zarząd Forum w skład którego weszły następujące osoby:

Pawłowska Elżbieta ( MOPS Szklarska Poręba ) – przewodnicząca
Grabowski Mirosław ( DDPS Dzierżoniów ) – wiceprzewodniczący
Matuszko Zenon ( RCWIP ) – wiceprzewodniczący
Rzewuska Wiesława ( MOPS Głogów ) – członek zarządu
Wnęk Elżbieta ( MOPS Wrocław ) – członek zarządu
Zaraś Krystyna ( GOPS Czernica ) – członek zarządu
Kupczak Tadeusz ( MOPS Bolesławiec ) – członek zarządu

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej będzie kontynuowało swoja działalność w kolejnych latach. Jego rolą będzie monitoring, wyrażanie stanowiska i opinii wobec konkretnych problemów, inicjowanie zmian dla sektora na szczeblach regionalnym i krajowym, inicjowanie nowych projektów, organizacja pracy instytucji, wprowadzanie nowych rozwiązań, budowanie i promowanie mechanizmów współdziałania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz budowanie działań na rzecz współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej z Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tym celu w zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r. zorganizowane zostaną 3 dwudniowe spotkania warsztatowe i 2 spotkania jednodniowe oraz 1 konferencja.

Strona Operatora: www.dfps.pl