Dokumenty do pobrania

Osoby oraz instytucje zainteresowane uczestnictwem w Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej proszone są o zapoznanie się ze Statutem oraz wypełnienie Deklaracji członkostwa i dostarczenie jej do

Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych

KONTAKT:
Przewodnicząca DFPS: Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
tel. 74 6640800, mail: m.stefanska@mops.walbrzych.pl

 

Statut

Deklaracja członkostwa