Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030

31 października uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego został przyjęty „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”