Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej

11 lipca 2017 r. 8 dolnoœśląskich podmiotów reintegracyjnych zdecydowało się powołać Dolnośląskie Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
Powołanie Forum jest podyktowane potrzebą wypracowywania nowych kierunków działania w ramach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także reprezentowania stanowiska centrów i klubów integracji społecznej województwa dolnoœśląskiego wobec innych instytucji i podmiotów społecznych zaangażowanych w prowadzenie i finansowanie reintegracji zawodowej i społecznej
W skład Forum weszły:
Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej Wrocławskie Centrum Integracji
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach prowadzone przez Stowarzyszenie “Edukacja i Rozwój”
Centrum Integracji Społecznej w Lądku Zdroju prowadzone przez Stowarzyszenie “Równi Choć Różni”
Miejski Oœśrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – Klub Integracji Społecznej
Miejski Oœśrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – Klub Integracji Społecznej

Gratulujemy!