Kornelia 17 mies. – wpis dokonany 05.08.2021

Kornelia 17 miesięcy – cudem żyje.
Dziewczynka urodziła w 36 tygodniu ciąży z niską wagą urodzeniową, wytrzewieniem i
wrodzoną infekcją CMV (cytomegalia).
Wielospecjalistyczne leczenie, które wymagało kilku zabiegów chirurgicznych, założenia
gastrostomii (dziewczynka jest karmiona przez gastrostomię, specjalną przetokę,
umożliwiającą dostarczenie pokarmu bezpośrednio do żołądka, choć już może jeść
naturalnie, tylko jeszcze potrzebuje czasu i zachęty, gdyż przyzwyczaiła się do
gastrostomijnego karmienia i niechętnie je w sposób naturalny, dlatego musi być sztucznie
dokarmiana).
          Kornelka wymaga także opieki neurologicznej, są pewne nieprawidłowości w układzie
komorowym mózgu, które trzeba obserwować, choć obecnie nie mają wpływu na
funkcjonowanie Kornelii.
          Z powodu wrodzonej cytomegalii Kornelia wymaga kontrolnych badań audiologicznych
i okulistycznych. Istnieje ryzyko zaburzeń słuchu i widzenia, ale wyniki wykonanych
dotychczas badań w tym zakresie są prawiłowe.
          Mimo tych problemów Kornelia nadrabia opóźnienia rozwojowe, osiąga kolejne
umiejętności, raczkuje, próbuje wstawać, chodzić podtrzymywana, jest zainteresowana
otoczeniem, wyróżnia osoby bliskie, na widok obcych reaguje płaczem, gaworzy, choć
w sferze mówienia opóźnienia są największe – ma na to wpływ zarówno pobyt w placówce,
jak i problemy z narządem mowy, który nie był „trenowany”. Dziewczynka nie ssała, nie
przeżuwała.
          Kornelka potrzebuje rodziców, którzy ją pokochają mimo całej trudnej zdrowotnej
przeszłości i niepewnej przyszłości. Rodzice będą musieli nauczyć się karmienia przez
gastrostomię, ale też poświęcą czas, by Kornelia zechciała rozruszać buzię i nauczyła się jak
najszybciej jeść normalnie, co umożliwi usunięcie gastrostomii, a także ułatwi mówienie;
będą wspomagać rozwój Kornelii, bo choć dziewczynka wykazuje duży potencjał, to stan
zdrowia nie pozwolił jej rozwijać się w takim tempie, jak rówieśnicy; muszą mieć zgodę na
to, co przyniesie przyszłość – cytomegalia, którą Kornelia zakaziła się w życiu płodowym
może, choć nie musi spowodować niedosłuch lub niedowidzenie, wtedy też trzeba będzie
sobie radzić, uruchamiając wszystkie możliwości leczenia i wsparcia, jeśli leczenie nie okaże
się skuteczne.
          Mimo swoich obciążeń zdrowotnych Kornelia jest dzieckiem ujmującym, a pogodne
usposobienie, urok i wdzięk są jej silnymi stronami. W kochającej rodzinie mogłaby być
szczęśliwa.

Telefon do pracowników prowadzących sprawę dziecka:
p. Dorota Maćkowiak -71/782 38 85, lub 500 041 475
p. Sylwia Sypułowicz tel. 71 782 38 88