Ośrodek Adopcyjny

Filmy promujące adopcje w ramach realizacji zadań w roku 2021

 

 


 

Ośrodek Adopcyjny Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Decyzją nr 15/2017/RA z dnia 22 listopada 2017 r. zatwierdził autorski program szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka pt.: Kochania Godne, dzięki czemu Ośrodek Adopcyjny DOPS we Wrocławiu uzyskał możliwość dalszego prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych wg programu Kochania Godne

Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2017 r. nr 15/2017/RA

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.”

Paulo Coelho

Film zrealizowany w ramach praktyk studenckich przez Pana Krzysztofa Zołoteńkiego.

Kiedy los zabiera małżonkom wszystko,
Kiedy zabiera szansę na rodzicielstwo,
Kiedy mimo tego pragnienie rodzicielstwa wzmaga się bez względu na wszystko,
Wtedy są One, Dzieci Kochania Godne.

Szanowni Państwo,

obejrzeliście dwa filmy promujące adopcję: Kochania Godne oraz film zrealizowany w ramach praktyk studenckich przez Pana Krzysztofa Zołoteńkiego.

Dzieci Kochania Godne to dzieci, które, jak my wszyscy, pragną być kochane. Nie mogąc liczyć na swoich rodziców, czekają na rodziny adopcyjne.

Dzieci Kochania Godne to dzieci mające swoje marzenia, pragnienia, plany; to dzieci mające swoje zainteresowania, przyjaźnie i wspomnienia, ale to także dzieci, które mają swoje ogromne problemy. I to właśnie te problemy, stan zdrowia, słabszy rozwój, wiek, posiadanie licznego rodzeństwa, traumatyczne przeżycia i bolesne wspomnienia powodują, że pokochanie ich jest trudne. Tak mało osób podejmuje się trudnej miłości.

Naturalnym pragnieniem małżonków oczekujących na dziecko jest, by maluch był zdrowy. W życiu bywa jednak różnie i często pojawiają się problemy, które kochający rodzice przyjmują i cierpliwie, często z dużą determinacją, rozwiązują. W przypadku adopcji to pragnienie posiadania dziecka zdrowego również jest naturalne. Rodzice adopcyjni jednak dokonują świadomego wyboru. Mogą nie zaakceptować proponowanego im dziecka, gdyż uznają, że nie są w stanie zaspokoić jego potrzeb. Ale też mogą świadomie przyjąć dziecko, które, choć nie jest idealne, też pragnie kochać i być kochanym.

Dzieci, oczekujące na rodziny adopcyjne są w różnym wieku, mają różne problemy: emocjonalne, zdrowotne, rozwojowe, pochodzą z rodzin obciążonych różnymi dysfunkcjami i mają, często bardzo traumatyczne, doświadczenia życiowe. Zadaniem Ośrodka Adopcyjnego jest pozyskanie rodziców adopcyjnych dla wszystkich zakwalifikowanych do adopcji dzieci, bez względu na wiek, stan zdrowia, rozwój, doświadczone traumy, czy liczebność rodzeństwa, bo Każde dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia (Konwencja o prawach dziecka). Prawo do miłości mają nie tylko piękne i zdrowe maluchy. Prawo do miłości ma każde dziecko.

Jest wśród kandydatów na rodziców wiele rodzin, które, nie rezygnując z oczekiwań na to wymarzone dziecko, decydują się czekać na nie nawet kilka lat. Czasami rezygnują z adopcji. Ale są też tacy, którzy pragną być rodzicami i z miłości do dziecka są gotowi podjąć wszelkie wyzwania i trudności.

Mając nadzieję, że chcielibyście Państwo przyjąć i pokochać dziecko z jego bagażem trudnych doświadczeń, zapraszamy do kontaktu z nami. Państwa gotowość na adopcję Dzieci Kochania Godnych, będzie dla nas zobowiązaniem, by rozpocząć państwa postępowanie adopcyjne w pierwszej kolejności.

Wchodząc w zakładkę Dzieci Kochania Godne, poznacie Państwo dzieci, dla których poszukujemy rodziców.

Kiedy los zabiera dziecku wszystko,
kiedy zabiera rodziców,
kiedy dziecięca ufność znowu szuka mamy i taty…
wtedy jesteście Wy – Rodzice Adopcyjni.

Pragniemy Państwu przedstawić świadectwa rodziców adopcyjnych, które pokazują, że można kochać każde dziecko, również niepełnosprawne, a życie, choć trochę bardziej skomplikowane, jest szczęśliwe i piękne. Niech te historie zachęcą Państwa do większej odwagi i otwartości na potrzeby wszystkich dzieci, które czekają na swoją szczęśliwą rodzinę.

Kiedy szukaliśmy rodziny dla Zosi z zespołem Downa, dziennikarze wsparli nas w tych poszukiwaniach. Reportaż, który możecie Państwo obejrzeć

https://vod.tvp.pl/video/obserwator,18012017,28390200,

Pokazuje historię Zosi. Teraz Zosia jest w Rodzinie Agnieszki i Michała, którzy opisali swoje doświadczenia:

Historia cudu

W tym reportażu poznajemy też Kochania Godną Rodzinę Oli i Radka. Ola i Radek otworzyli swój dom dla Marceliny z zespołem Downa. To dzięki ich odważnemu świadectwu Agnieszka i Michał zdecydowali się zaopiekować Zosią.

Szanowni Państwo,

Dzieci Kochania Godne czekają na rodziców adopcyjnych, może właśnie na Was.

ADOPCJA

Adopcja (z łacińskiego adoptio – usynowienie) oznacza przysposobienie prawne cudzego dziecka i uznanie go za własne. Między dzieckiem a rodziną przysposabiającą powstają relacje prawne takie jak w rodzinie naturalnej. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju celem adopcji zawsze powinno być dobro dziecka. Przysposobienie może ustalić jedynie sąd, po wnikliwym zbadaniu i analizie sytuacji, dotyczy to zarówno dziecka jak i osób przysposabiających.

Wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka, którzy myślą o jego przyjęciu do swojej rodziny, gotowych obdarzyć je ciepłem, miłością i bezpieczeństwem serdecznie zapraszamy do siedziby Ośrodka. Ze swojej strony oferujemy profesjonalną pomoc nastawioną na Państwa potrzeby, udzielaną w życzliwej atmosferze.

Ośrodek Adopcyjny DOPS
ul. Trzebnicka 42
50-230 Wrocław
tel. 71/ 782 – 38 – 80

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.”

Quoist Michel