Pomoc społeczna

Bilans potrzeb


Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej do przygotowania bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa Dolnośląskiego, prosimy o pobranie poniżej zamieszczonych załączników, o ich wypełnienie oraz przesłanie wypełnionych formularzy na adres bilans@dops.wroc.pl do dnia 21 stycznia 2011 r.

W celu dopełnienia formalności prosimy o przesłanie do DOPS pisma przewodniego podpisanego przez upoważnione osoby, iż materiał został przesłany do naszego Ośrodka z podaniem daty przekazania/przesłania wypełnionych formularzy.

Zwracamy się z prośbą o terminowy zwrot materiału.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 071-770-42-32.

Bilans potrzeb PCPR
Bilans potrzeb OPS

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze


Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań wojewody – art. 186 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) .