Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Centrum Zarządzania Kryzysowego o ewakuacji mieszkańców Nadodrza oraz podjęciem próby niewybuchu, uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 maja 2023 r. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie zamknięty. Pracownicy DOPS będą pracować w systemie pracy zdalnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024 prowadzone były w terminie od 08.03.2023r. do 12.04.2023 r. zgodnie z Uchwałą NR 6608/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”

Więcej „SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PLANU ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH I DEINSTYTUCJONALIZACJI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2023 – 2024 (RPDI) PROWADZONYCH W TERMINIE 08.03.2023r. – 12.04.2023r.”

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek). W dniach 4 i 5 maja DOPS będzie otwarty.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany!

W dniu 27 kwietnia Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej!

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

2) zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie.


Wszystkim członkom Komitetu kadencji 2023-2026 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Więcej „Informacja o powołaniu nowego składu Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (DKRES) na lata 2023 – 2026

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 kwietnia.

Zgodnie z regulaminem Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu można zgłaszać przedstawicieli:

1) Marszałka Województwa Dolnośląskiego reprezentujących departamenty Urzędu Marszałkowskiego lub jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w tym:

a) Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy
b) Departament Funduszy Europejskich
c) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
d) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

2) Wojewody Dolnośląskiego;
3) jednostek samorządu terytorialnego;
4) podmiotów ekonomii społecznej;
5) Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
6) związków spółdzielczych;
7) instytutów badawczych;
8) uczelni;
9) związków zawodowych;
10) organizacji pracodawców.

Dolnośląski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej pełni funkcję konsultacyjno-doradczą przy Samorządzie Województwa Dolnośląskiego w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Więcej „Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026”

Do góry