Aktualności

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin szkolenia pt. „ Trauma i PTSD” planowanego na 4 i 7.07.2022 r. Nową datę szkolenia określono na 4 i 5.07.2022 r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Tworzenie planu pracy z rodziną” w dniach 11-12.07.2022 r.
  Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Patrycja Legieć
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29.06.2022 r.
 2. „Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy” w dniach 13-14.07.2022 r.
  Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29.06.2022 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Tworzenie planu pracy z rodziną” w dniach 11-12.07.2022 r.
Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Patrycja Legieć
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.06.2022 r.

2. „Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży” w dniach 18-19.07.2022 r.
Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Patrycja Legieć
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.06.2022 r.

3. „Radzenie sobie ze stresem” w dniach 25-26.07.2022 r.
Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Patrycja Legieć
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.06.2022 r.

4. „Trauma i PTSD” w dniach 04 i 07.07.2022 r.
Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.06.2022 r.

5. „Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy” w dniach 13-14.07.2022 r.
Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24.06.2022 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji na szkolenia”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Dziecko w sytuacji kryzysowej” w dniach 23-24.06.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej – WZAZ, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Dominik Dudek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 10 czerwca 2022 r.

„2. Trudne sytuacje w pracy wychowawczej ” w dniach 29-30.06.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej – WZAZ, ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Dominik Dudek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 10 czerwca 2022 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji na szkolenia”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej” w dniach 26-27.05.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2022 r.

Więcej „Informacja o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie”

Do góry