Aktualności

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej, która ma na celu zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych osób zatrudnionych w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przeprowadzone badanie pozwoli na uzyskanie aktualnych i szczegółowych danych obrazujących rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe dla ww. pracowników oraz zaplanowanie harmonogramu działań szkoleniowo-doradczych w województwie dolnośląskim na lata 2023-2027.

Link do ankiety: https://dops.wroc.pl/ankieta/

Ankietę prosimy wypełnić do dnia 8 lutego 2023 r.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękuję za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Więcej „Badanie usług szkoleniowych”

Uprzejmie informujemy, że Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Optima z Opola działając w oparciu o porozumienie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej organizuje szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych.

Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych odbędzie się w okresie 19 stycznia 2023 – 28 lutego 2023. Szkolenie realizowane będzie w formie webinarium synchronicznego, w formie warsztatowej. Wymagania techniczne dla uczestnika: stabilny dostęp do Internetu, komputer stacjonarny lub laptop z głośnikami i mikrofonem, opcjonalnie z kamerką.

Harmonogram zajęć: 19, 24, 26, 31 stycznia 2023 , 2, 7, 9,14, 16, 21, 23, 28 lutego 2023 w godzinach 16.00-20.00 (60 godzin edukacyjnych).

Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, z logotypami Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz podpisem Dyrektora DOPS.

Prosimy o potwierdzenie zgody na udział w szkoleniu zgodnie z załączonym wzorem. Pobierz wzór karty zgłoszeniowej – kliknij tutaj

Dowiedz się więcej o szkoleniu – pobierz informację, pobierz program

Zgłoszenia proszę kierować skanem na adres:
ewa@optima.opole.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Optima, ul. Władysława Reymonta 45, 45-072 Opole.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panią Ewą Sawicką, 608 39 40 39.

Do góry