Zdjęcie przedstawiające budynek siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Trzebnickiej 42

Aktualności

W związku z naprawą głównych drzwi wejściowych (wejście A) do budynku Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Trzebnickiej nr 42,
informujemy, że główne drzwi wejściowe (wejście A) będą nieczynne w okresie od 12.10.2021 r. do 20.10.2021 r.

Wejście na teren budynku dla wszystkich osób odbywać się będzie od ulicy Kleczkowskiej – przez bramę wjazdową – od strony podwórka – wejściem C.

W załączeniu: Mapka lokalizacyjna.

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku lub z innymi potrzebami dostępne będzie do budynku od strony podwórka – wejściem D (od strony auli).

Wsparcie osobom z niepełnosprawnością ruchową lub z innymi szczególnymi potrzebami w dostępie do budynku udzielać będą pracownicy działu technicznego budynku.
Kontakt z działem technicznym pod numerem telefonu: 883 90 89 09.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Projekt STRATEGOR, który ma na celu ujednolicenie metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS).

Bezpłatne materiały i narzędzia są dostępne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIK MOŻE BEZPŁATNIE SKORZYSTAĆ

Z NASTĘPUJĄCYCH USŁUG (wszystkich lub do wyboru):

 1. Platformy e-learningowa –  szkolenie on-line, dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk
 2. Samo szkolenie jest segmentowe i można je realizować w częściach, zależnie od dostępnego czasu (szkolenie potwierdzone certyfikatem)
 3. Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia może zostać wykorzystana do pracy z innymi dokumentami o charakterze strategicznym strategicznych jak np.: Strategia Rozwoju, Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Programy.
 4. Bezpłatne indywidualne DORADZTWO SPECJALISTYCZNE.
 5. WEBINARIA dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.

Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (w załączeniu  lub do pobrania ze strony):

https://www.projektstrategor.pl/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARZ-UCZESTNIKA_10.03.pdf

na adres email: zachod@fundacja-pan.lublin.pl  do Biura Doradczego Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk, ul. Kombatantów 34 p.605 B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 503 431 487 lub  609 128 788.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z możliwością przystąpienia do projektu: https://www.projektstrategor.pl/

Więcej „Projekt STRATEGOR- bezpłatne materiały i usługi dla gmin”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin przesyłania zgłoszeń na szkolenia pn.: „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego” orazRegulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Rekrutacja potrwa do dnia 29.09.2021 r. do godziny 12:00.

 1. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego” w dniu 12.10.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Justyna Jasińska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 września 2021 r. godz. 12:00.
 2. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w dniu 13.09.2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Szymon Rudzki
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 września 2021 r. godz. 12:00.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego” w dniu
12.10.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Justyna Jasińska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września 2021 r.

2. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w dniu 13.09.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Szymon Rudzki
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin szkolenia pt. „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny – mediacja i komunikacja interpersonalna”. Powyższe szkolenie odbędzie się w dniach 8-9.09.2021 r.

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzi konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Założenia standardu funkcjonowania WTZ zostały wypracowane przez zespół ekspertów, w szczególności osoby zarządzające warsztatami terapii zajęciowej. Wypracowane standardy będą w przyszłości podstawą rozwiązań stosowanych w procesie aktywizacji uczestników, w zakresie rozwijania umiejętności zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością opracowywanych w ramach projektu są dostępne na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl, w zakładce „Weź udział w konsultacjach”.

Konsultacje realizowane będą w formie warsztatów, z wykorzystaniem platformy zoom, w dniach:
15 września, godz. 12.00
16 września, godz. 8.00
16 września, godz.12.00
17 września, godz. 8:00
20 września, godz. 8:00
20 września, godz. 12:00

Link do formularz zgłoszeniowego znajduje się na stronie:
http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach

pkt. 2. Standard działania Warsztatu Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu)
Aktywny udział środowiska WTZ w prowadzonych konsultacjach może mieć decydujący wpływ na trafność wypracowywanych rozwiązań, a tym samym wprowadzić nową jakość w proces włączenia społecznego aktywizowanych w nich uczestników.

Do góry