Aktualności

Przedłużamy rekrutację dla Centrów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska na spotkanie sieciujące w formie online, które odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Przedłużona rekrutacja skierowana jest do kadry zarządzającej oraz osób pracujących w Centrach Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i złożenie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  • osobę z kadry kierowniczej reprezentującą podmiot/instytucję;
  • osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniu.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Poprawnie wypełnione formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

Link do formularza zgłoszeniowego:

Termin przesyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2024 roku.

Program spotkania: 26_04-26_PROGRAM_SPOTKANIA_CIS

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Kryteria rekrutacji na spotkanie sieciujące w formie online Centrów Integracji Społecznej:

Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych on-line dostępnych pod adresami:

a) w plikach PDF podpisanych elektronicznie na adres mailowy: rekrutacja@dops.wroc.pl lub godlewska-michalowska@dops.wroc.pl
b) wydrukowanych i podpisanych oryginałów za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do biura Realizatora.

Więcej „Przedłużenie rekrutacji”

Zapraszamy do składania dokumentów podmioty zakwalifikowane w dniu 8 września 2023 roku do Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zwanego dalej Komitetem).

Spotkania Komitetu realizowane są w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Do składania dokumentów zapraszamy:

Członków i Członkinie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którzy zostali zakwalifikowani do udziału spotkaniach Komitetu w dniu 8 września 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach Komitetu w 2024 roku jest wypełnienie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  1. podmiot zakwalifikowany do udziału w spotkaniach Komitetu;
  2. każdą osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniach sieciujących Komitetu.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu-dkres/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika-dkres/

Termin przesyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2024 roku.

Więcej „Informacja o przedłużenia składania dokumentów”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży wraz zagadnieniami więzi i przywiązania” w dniach 06-07.05.2024 r. oraz 14-15.05.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Patrycja Legieć – Michalska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.04.2024 r.

„Współpraca lokalna – budowanie zespołu i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka. Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczejw dniach 08-09.05.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Iwona Urbańska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 23.04.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Zapraszamy do składania dokumentów podmioty zakwalifikowane w dniu 8 września 2023 roku do Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zwanego dalej Komitetem).

Spotkania Komitetu realizowane są w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Do składania dokumentów zapraszamy:

Członków i Członkinie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którzy zostali zakwalifikowani do udziału spotkaniach Komitetu w dniu 8 września 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach Komitetu w 2024 roku jest wypełnienie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  1. podmiot zakwalifikowany do udziału w spotkaniach Komitetu;
  2. każdą osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniach sieciujących Komitetu.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu-dkres/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika-dkres/

Termin przesyłania zgłoszeń: 19 kwietnia 2024 roku.

Więcej „Informacja o przedłużenia składania dokumentów”

Rekrutacja dla Centrów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska na spotkanie sieciujące w formie online, które odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00

Spotkanie sieciujące organizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Rekrutacja skierowana jest do kadry zarządzającej oraz osób pracujących w Centrach Integracji Społecznej na Dolnym Śląsku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i złożenie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  • osobę z kadry kierowniczej reprezentującą podmiot/instytucję;
  • osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniu.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Poprawnie wypełnione formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

Link do formularza zgłoszeniowego:

Termin przesyłania zgłoszeń: 19 kwietnia 2024 roku.

Program spotkania: 26_04-26_PROGRAM_SPOTKANIA_CIS

Link do regulaminu projektu: https://tiny.pl/dtkgm

Więcej „Informacja o rekrutacji dla Centrów Integracji Społecznej z Dolnego Śląska”

Zapraszamy do składania dokumentów podmioty zakwalifikowane w dniu 8 września 2023 roku do Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zwanego dalej Komitetem).

Spotkania Komitetu realizowane są w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Do składania dokumentów zapraszamy:

Członków i Członkinie Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, powołanych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którzy zostali zakwalifikowani do udziału spotkaniach Komitetu w dniu 8 września 2023 roku.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach Komitetu w 2024 roku jest wypełnienie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  1. podmiot zakwalifikowany do udziału w spotkaniach Komitetu;
  2. każdą osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w spotkaniach sieciujących Komitetu.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu-dkres/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika-dkres/

Termin przesyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2024 roku.

Więcej „Informacja o przedłużenia składania dokumentów”

Do góry