Zdjęcie przedstawiające budynek siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Trzebnickiej 42

Aktualności

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że termin przesyłania zgłoszeń na szkolenie „Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i formy pomocy” (21-22.04.2021 r.) zostaje zmieniony i ustala nowy termin do dnia 13.04.2021 r. do godziny: 15:00.

1. „Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i formy pomocy” w dniach 21-22.04.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 13 kwiecień 2021 r. do godziny: 15:00

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i formy pomocy” w dniach 21-22.04.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 14 kwiecień 2021 r.

2. „Praca z dzieckiem z FAS i ze spectrum FASD” w dniach 23,26.04.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 14 kwiecień 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 kwietnia 2021 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl oraz BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2030@dops.wroc.pl do dnia 14 maja 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Więcej „Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021–2030”

Szanowni Państwo,

pierwszego kwietnia 2021 rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa dłużej o 3 miesiące, niż pierwotnie zakładano i zakończy się 30 września br.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

→ Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/.

→ Internetowo można się spisać również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

→ Ponadto spisać można się również na infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99. Dodatkowe informacje o tym, jak można się spisać znaleźć można pod adresem https://spis.gov.pl/jak-mozna-sie-spisac/

⇒ Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu jest dostępna TUTAJ

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania, natomiast rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.

Materiały promocyjne dotyczące spisu można pobrać na stronie internetowej https://spis.gov.pl/materialy-do-pobrania/, wśród których znajduje się również ulotka przygotowana w przy pomocy programu ABBY Fine Reader dla osób niedowidzących i dla niewidomych.

Spoty wideo w różnych wersjach są natomiast zamieszczone na dole strony https://spis.gov.pl/, w zakładce MULTIMEDIA.

WAŻNE: Na stronie https://pjm.spis.gov.pl/ dostępne są również pytania do NSP 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy.

Zapoznaj się z Ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

 

Grafika przedstawia logo Głównego Urzedu Statystycznego oraz napis Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miezzkań 2021

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy” w dniach 1-2.03.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 22 luty 2021 r.

2. „Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną” w dniach 8-9.03.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 22 luty 2021 r.

3. „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta rodziny z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka” w dniu 15.03.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 22 luty 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Do góry