Aktualności

Szanowni Państwo,

w imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Marcina Krzyżanowskiego oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej serdecznie dziękujemy za udział w koncercie, który odbył się wczoraj – 22 lutego br. w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Dziękujemy za liczne przybycie i gorącą atmosferę.

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję wysłuchać polskich przebojów w wykonaniu pani Pauliny Gołębiowskiej wraz z zespołem Quartet.
Koncert zrealizowany został z środków Wojewódzkiego Programu „Nestor”.

Z wyrazami szacunku,

Izabela Luków – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Amelia Dymarek – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Więcej „Koncert Pauliny Gołębiowskiej wraz z zespołem Quartet”

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje o zamknięciu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu pn.: Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.

Wykaz szkoleń:

  1. „Praca socjalna z trudnym klientem – budowanie bezpiecznych relacji” w dniach 12-13.03.2024 r.
  2. „Praca socjalna z trudnym klientem – budowanie bezpiecznych relacji” w dniach 14-15.03.2024 r.
  3. „Depresja u dzieci i młodzieży, samookaleczenia, samobójstwa, spectrum autyzmu, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa” w dniach 18-19.03.2024 r.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8 F Podnoszenie kompetencji kadr.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Praca socjalna z trudnym klientem – budowanie bezpiecznych relacji w dniach 12-13.03.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 29.02.2024 r.

„Praca socjalna z trudnym klientem – budowanie bezpiecznych relacji w dniach 14-15.03.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 29.02.2024 r.

„Depresja u dzieci i młodzieży, samookaleczenia, samobójstwa, spectrum autyzmu, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa w dniach 18-19.03.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Patrycja Legieć – Michalska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 29.02.2024 r.

„Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny. Współpraca asystenta rodziny z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę? w dniach 25-26.03.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 29.02.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz podmioty realizujące zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam dostosować działania projektowe do Państwa potrzeb w tym zakresie.

Prosimy o wpisanie liczby osób, które potencjalnie mogłyby/chciały wziąć udział w zaproponowanych przez nas formach. W przypadku braku zainteresowania daną tematyką/obszarem, prosimy o wpisanie liczby „0”.

W kilku pytaniach zapraszamy do wpisania propozycji z Państwa strony.

Link do ankiety

Więcej o: Informacja o koncercie Pauliny Gołębiowskiej z zespołem

Szanowni Seniorzy❗

🎶 Wraz z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Marcinem Krzyżanowskim serdecznie zapraszamy na koncert Pauliny Gołębiowskiej z zespołem. Artyści zagrają polskie hity w jazzowej aranżacji.

Koncert odbędzie się 22 lutego o godzinie 13:00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 64A w sali Warszawa.

Prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy: koncert@dops.wroc.pl do dnia 15 lutego 2024 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Po koncercie zapraszamy na kawę i słodki poczęstunek.

Wydarzenie realizowane jest ze środków samorządu województwa dolnośląskiego w ramach projektu ‘’Nestor”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej. Tworzenie partnerstw w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w dniach 04-05.03.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Joanna Gorzałka
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 05.02.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o przedłużeniu rekrutacji”

Do góry