Aktualności

Szanowni Państwo,

z uwagi na nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące pracy zdalnej w administracji publicznej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników DOPS, informujemy, iż od dnia 24.01.2022 r. pracownicy DOPS będą wykonywać swoje zadania  w znacznym stopniu z wykorzystaniem pracy zdalnej.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich i osobistego udziału przy załatwianiu spraw w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
W dalszym ciągu zalecamy Państwu kontakt z pracownikami Ośrodka za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznej oraz innych środków systemów komunikacji. W przypadku osobistego kontaktu z pracownikiem prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie drogą mailową bądź telefoniczną ustalając dokładną datę wizyty. Osoby odwiedzające prosimy o przyjście na spotkanie w maseczkach.

Podczas wizyty w placówce wszystkie umówione osoby będą legitymowane dokumentem tożsamości.

Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego mają możliwość odwiedzania rodzin adopcyjnych jeśli wyrażą na to zgodę i we wstępnym wywiadzie nie wykazują oznak choroby i nie miały kontaktów z zarażonymi wirusem SAR- COV 2. Podczas każdej wizyty pracownicy będą stosować środki zabezpieczające – maseczka, dezynfekcja .

Pomimo zniesienia części obostrzeń wirus dalej nam zagraża, więc prosimy pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa – często myć ręce, stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zachowywać bezpieczną odległość, nie dotykać oczu, nosa i ust.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że przedłużono termin naboru na szkolenie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:

Szkolenie pt.  „Metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy asystenta rodziny” w dniach 24-25.01.2022 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 21 stycznia 2022 r. godz. 12.00

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka” w dniach 17-18 stycznia 2022 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 13 stycznia 2022 r.
 2. „Dialog motywujący” w dniach 19-20 stycznia 2022 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 13 stycznia 2022 r.
 3. „Metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy asystenta rodziny” w dniach 24-25 stycznia 2022 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 13 stycznia 2022 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji na szkolenia”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w dniu 12 stycznia 2022 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Piotr Piskozub
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 10 stycznia 2022 r.
 2. „Organizacja efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi” w dniu 13 stycznia 2022 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 11 stycznia 2022 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji na szkolenie”

Do góry