Tosia 7 lat- wpis dokonany 7.11.2023 r.

Tosia (7 lat ) w październiku 2021 r. trafiła do Rodzinnego Domu Dziecka. Dziewczynka została
umieszczona w pieczy z powodu sprawowania niewłaściwej opieki przez matkę, która
nadużywała alkoholu, zostawiała dzieci same bez opieki – wychodząc z domu oraz
najprawdopodobniej prostytuowała się w obecności dzieci. Matka małoletniej została
pozbawiona władzy rodzicielskiej. Ojcostwo nie ustało ustalone. Matka nie utrzymuje
kontaktu z dzieckiem. Tosia ma liczne starsze rodzeństwo, nie ma z nikim kontaktu.
          Tosia jest dzieckiem zdrowym. Wymaga kontroli okulistycznej, ma wadę wzroku, nosi
okulary.
W opinii opiekunów zastępczych dziewczynka poczyniła bardzo duże postępy, nie
sprawia żadnych problemów wychowawczych, jak twierdzą jest to „idealne dziecko”. Tosia
jest pogodna, wdzięczna, pomocna, chętnie angażuje się w prace domowe. Potrafi werbalnie
wyrazić swoje uczucia, przytulić się. W ostatnim czasie wzrosła jej ocena i wiara we własne
możliwości. Dziewczynka jest zgodna, asertywna, nie jest agresywna. Widać, że na przestrzeni
czasu nauczyła się współpracy z innymi dziećmi. Tosia uczestniczy w zajęciach szachowych,
świetlicowych, aktywnie bierze udział w treningach piłki nożnej, a także w zajęciach
edukacyjnych i konkursach plastycznych. Przez pierwszy okres pobytu w RDD była bardzo
chłopięca, obecnie złagodniała, zrobiła się bardziej dziewczęca, lubi uczestniczyć w „babskich
wieczorach”. Tosia wraz z opiekunami spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, na łonie
natury, biega po podwórku, uwielbia grać w piłkę nożną. Jest szybka, sprawna fizycznie.
          W opinii wychowawcy z przedszkola Tosia jest dzieckiem bardzo wrażliwym. Potrafi
współpracować z rówieśnikami, jest pomysłowa, dzieli się zabawkami. Szczególnie jej
wrażliwość widać wobec dzieci słabszych i młodszych, jest wówczas opiekuńcza, uważna na
ich potrzeby. Rozumie wiele zasad społecznych. Dziewczynka jest bystra, świetnie sobie radzi
z treściami podstawy programowej, nauczycielka dostrzega jej zafascynowanie nauką.
          W opinii psychologa sprawność intelektualna dziewczynki mieści się w normie, Tosia
odnalazła się w szkole. Chętnie podejmuje wysiłek w procesie uczenia się. Lubi odnosić
sukcesy. Jest komunikatywna, łatwo nawiązuje relacje z rówieśnikami. Jest miła i uczynna.
          Po przyjęciu rodzeństwa do RDD, Tosia opowiadała o tym co widziała, przeżyła i czego
doświadczała w domu rodzinnym. Prawdopodobnie dziewczynka była świadkiem zachowań
seksualnych matki. Tosia wypowiadała również słowa i zdania, które mogły świadczyć o tym,
że była ofiarą przemocy seksualnej. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury. Od kilku
miesięcy Tosia nie mówi, a także nie wykazuje zachowań o charakterze seksualnym.
          Dziewczynka potrzebuje rodziny, która zaakceptuje jej historię, zrozumie i pokocha.

Telefon do pracownika Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego sprawę dziecka:
Tamara Rusińska, Julia Smolińska – 71/ 782 38 86 bądź 570 100 249