Kontakt

Magdalena Macura
Kierownik Działu Funduszy Unijnych
tel. 508 215 198
e-mail: m.macura@dops.wroc.pl

Beata Krzeszowiec
st. specjalista ds. obsługi merytorycznej projektu
tel. 71 770 42 15
e-mail: bkrzeszowiec@dops.wroc.pl

Anita Hołodniuk–
specjalista ds. obsługi merytorycznej projektu
tel. 71 770 42 15
e-mail: a.holodniuk@dops.wroc.pl

Magdalena Wróbel-Nagieł
specjalista ds. obsługi finansowej projektu
tel. 71 770 42 24
e-mail: m.wrobel-nagiel@dops.wroc.pl