Informacje Ogólne

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 2”, którego celem jest niwelowanie  skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, jest realizowany we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, rzez 9 podmiotów leczniczych:

 • Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze
 • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
 • Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  Lubinie
 • Szpital Mikulicz Sp. z o.o. w Świebodzicach
 • Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER – MED” Sp. z o.o. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie
 • Centrum Medyczne Karpacz S.A.
 • EMC Instytut Medyczny S.A.- Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
 • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Profesora Zbigniewa Religi – MEDINET Sp. z o.o.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. W jego efekcie partnerskie szpitale zostaną wyposażone w sprzęt i materiały niezbędnego do waliki z COVID-19.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2022 r.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” o wartości 6 579 863,22 zł finansowany jest ze środków:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie5 592 883,73 zł (co stanowi 85% wartości projektu)
 • Dotacji celowej Budżetu Państwa w kwocie 657 986,32 zł (co stanowi 10% wartości projektu)
 • budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 328 993,17 zł (co stanowi 5% wartości projektu)