Jesteś tutaj:

Formy wsparcia i rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji rozpoczynającej projekt pn. „Projekt w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie”, zorganizowanej przez Dolnośląskie Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się w dniu 12.12.2023 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, przy ul. Trzebnickiej 42-44.

Prelegentem będzie Pan Mecenas Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wybitny wykładowca w tej dziedzinie, który od 20 lat zajmuje się aktywną pracą na rzecz osób doznających przemocy jako konsultant w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej czy organizacjach pozarządowych.

W ZAŁĄCZENIU: PROGRAM KONFERENCJI

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, zatrudnionej w:
– Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
– Ośrodkach Interwencji Kryzysowej;
– Zespołach i Grupach diagnostyczno – pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– Policji;
– Wymiarze Sprawiedliwości;
– Oświacie;
– Ochronie Zdrowia;
– Organizacjach pozarządowych.

Liczba uczestników Konferencji: 60 osób

Termin przesyłania zgłoszeń: 06.12.2023 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz/

Więcej „Informacja o rekrutacji na Konferencję 12.12.2023r.”

Do góry