Kacper 7 lat – wpis dokonany 25.03.2021

Kacper ma 7 lat, jest pogodnym, inteligentnym chłopcem, który otwarcie
mówi, że marzy o nowych rodzicach.
          Jego rodzice biologiczni są pozbawieni władzy rodzicielskiej, mają obniżone zdolności
intelektualne i byli niezaradni wychowawczo.
          Kacper jest spokojny i nieśmiały. Bardzo dobrze radzi sobie w szkole, jest lubiany wśród
dzieci.
          Chłopiec bardzo silnie reaguje na krytykę, kiedy ktoś zwraca mu uwagę,
że coś źle zrobił- zamyka się, spuszcza wzrok i wycofuje z aktywności.
Kacper potrzebuje emocjonalnego wsparcia, szczególnie w budowaniu poczucia
własnej wartości i radzeniu sobie z nieśmiałością.
          Takie właśnie wsparcie powinna zapewnić mu nowa rodzina, która poprzez indywidualne
podejście, akceptację i miłość pozwoliłaby na rozwój dziecka zgodny z posiadanym
potencjałem.

Telefon do pracownika Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego sprawę dziecka:
p. Dominiki Chabin – 71/ 782 38 82.