Jaś 9 lat – wpis dokonany 25.03.2021

Jaś ma 9 lat, chodzi do III klasy szkoły podstawowej.
W pieczy zastępczej przebywa od 4 lat.
          Interesuje się piłką nożną, lubi grać na pozycji bramkarza. Jest bardzo wrażliwym,
empatycznym, rezolutnym chłopcem. Dobrze odnajduje się w grupie rówieśniczej, jest lubiany
przez kolegów.
          Ma natomiast problemy z koncentracją uwagi, potrzebuje dodatkowego wsparcia i poleceń
podczas podejmowania wysiłku szkolnego.
          W przeszłości zdiagnozowano u niego zaburzenia opozycjyjno-buntownicze, jednak w
bezpiecznym otoczeniu problemy z tym związane uległy zdecydowanemu wyciszeniu.
          Jaś chciałby mieć nową mamę i nowego tatę.

Telefon do pracowników prowadzących sprawę dziecka:
p. Marty Zierkiewicz lub p. Anny Mucha- 71/ 782 38 83 lub 504 461 230.