Rafał 5 lat – wpis dokonany 29.08.2022

Rafał ma 5 lat i 8 miesięcy. Chłopiec przebywa od dwóch lat w rodzinie zastępczej. Jego rodzice
są osobami uzależnionymi od alkoholu. Po przyjęciu do placówki rozwój dziecka odbiegał od
normy wiekowej. Z powodu znacznego zaniedbania jego stan fizyczny wymagał wielorakiego
wsparcia ze strony specjalistów. Rafał był w stanie wyczerpania fizycznego, skrajnie
niedożywiony, nie okazywał emocji. Nie mówił, nie chodził, miał bardzo słabe napięcie
mięśniowe, wykazywał objawy choroby sierocej, nie chciał jeść pokarmów stałych. Dziecko
przebywając w domu rodzinnym praktycznie tylko leżało w łóżeczku, w osobnym pokoju.
Chłopiec spożywał jedynie mleko, które pił z butelki.
          Rafałek obecnie nie przypomina już dziecka sprzed dwóch lat. Obecnie chłopiec chodzi,
biega, jest radosny i uśmiechnięty. Nadal nie je pokarmów stałych, ale praca nad nauką
jedzenia trwa. Dziecko jest pod opieką specjalistów (gastroenterolog, neurologopeda). Jego
rozwój mowy jeszcze jest opóźniony, ale chłopiec komunikuje się z otoczeniem w swoim
języku, jest otwarty i chętnie nawiązuje relacje. Rozumie polecenia, współpracuje
z opiekunami i innymi dziećmi. Korzysta z zajęć rehabilitacyjnych w przedszkolu integracyjnym,
do którego uczęszcza. Ma tam zapewnioną terapię wielospecjalistyczną (rewalidacja
i wspomaganie wczesnoprzedszkolne). Był badany w poradni genetycznej (wykluczono
choroby genetyczne). Nosi okulary. Chłopiec zrobił duże postępy w rozwoju, chętnie uczy się
nowych rzeczy.
          Rafał potrzebuje kochających rodziców, którzy obdarzą go miłością, troską oraz zapewnią mu
poczucie bezpieczeństwa i właściwe wsparcie, rehabilitację aby chłopiec mógł rozwijać się
zgodnie z posiadanym potencjałem.

Kontakt do pracowników OA prowadzących sprawę:
Marta Jezierska – pedagog
Ewelina Zakrawacz – psycholog
Tel. 71 782 38 86