3P4SSE | Aktualności

25.01.2024 – Harmonogram projektu i zrealizowane działania

Prezentacja założeń projektowych – pobierz
Autorka: Paulina Czerniawska, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A.

05.12.2023 – Wirtualna wizyta studyjna dla partnerów projektu (platforma zoom)

Agenda – pobierz

Źródło: Film zrealizowany przez Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej

SSE IN LOWER SILESIA – LEGAL FRAMEWORKS AND GOOD PRACTICE – pobierz (autor: Iwona Hajduk, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A.)

SOCIAL ECONOMY SUUPORT CENTRES – pobierz (autor: Paulina Czerniawska, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A.)

 

Warsztat z podmiotami i instytucjami na poziomie regionalnym

Termin: 25.01.2024 r.

Program Warsztatu – pobierz

Prezentacja wniosków z raportu. „ZAŁOŻENIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W EUROPIE ŚRODKOWEJ” podsumowującego wyniki badań w krajach partnerów na temat ram prawnych i celów polityk regionalnych ESS – pobierz (autor: Anna Mokrzecka-Bogucka, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej)

Modele współpracy z Włoch i Słowenii- pobierz (autor: Iwona Hajduk, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A.)

 

 

The International Policy Workshop: sharing details and policy actions for an economic, social and environmental harmonisation

Przeczytaj cały artykuł na stronie: https://www.interreg-central.eu/news/the-international-policy-workshop-sharing-details-and-policy-actions-for-an-economic-social-and-environmental-harmonisation/