Stowarzyszenie Ludzie Ludziom

W obszarach swojego działania Stowarzyszenie prowadzi:

  • Dom Socjalny dla Mężczyzn, we Wrocławiu przy ul. Reymonta 10
  • Realizuje projekt „Wychodzenie wciąga 2” .

Jest to program pozytywnych zmian dla osób opuszczających jednostki penitencjarne oferujący m.in.: porady prawne, doradztwo zawodowe, kursy kompetencji społecznych i zawodowych, pomoc psychologiczną skierowany do bezdomnych mężczyzn opuszczających zakłady karne i areszty œśledcze w województwie dolnośœląskim (od 3 m-cy od ich opuszczenia). Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2015 r.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Pomocy „LUDZIE LUDZIOM”
jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000082040

Adres: ul. Reymonta 10,
50-225 Wrocław,
Kontakt: tel./fax 71 329 08 06,
e-mail: stowarzyszenie@ludzieludziom.pl,
www.ludzieludziom.pl