Maja 22 mies. – wpis dokonany 25.03.2021

Maja ma obecnie 21 miesięcy.
Od 4 miesiąca życia przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
          Dziewczynka chętnie czworakuje, stoi przy meblach, zachęcana przy asekuracji robi kilka
kroków.
          Jest radosna i zaciekawiona otaczającym ją światem. Wymaga jednak specjalistycznej opieki
medycznej, jest dzieckiem objętym „ustawą za życiem”.
          Ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce, jeszcze nie mówi. Musi nosić okulary,
podejrzewany jest u niej niedosłuch. Wymaga dalszej diagnozy neurologicznej i genetycznej.
          Maja jednak przede wszystkim potrzebuje znaleźć kochających rodziców, którzy będą
wspierać ją w jej sukcesach, otoczą ją miłością i potrzebnym wsparciem.

Telefon do pracowników prowadzących sprawę dziecka:
p. Marty Zierkiewicz lub p. Anny Mucha- 71/ 782 38 83 lub 504 461 230.