Tamara 5 lat- wpis dokonany 04.01.2024 r.

Tamara (imię zmienione) ma 5 lat, w 2021 r. trafiła do Rodzinnego Domu Dziecka.
Dziewczynka została umieszczona w pieczy z powodu niewłaściwego sprawowania opieki
przez rodziców, oboje rodzice są uzależnieni od alkoholu. Tamara ma dwóch starszych braci
oraz jednego młodszego, którzy również przebywają w pieczy zastępczej.
          Stan zdrowia Tamary został określony jako dobry, dziewczynka wymaga jedynie
konsultacji ortopedycznej z powodu zrośnięcia kości i niewłaściwej rotacji ręki.
          Rozwój psychomotoryczny dziewczynki jest opóźniony i nieharmonijny co może być
efektem prawdopodobnej ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Opiekunowie zastępczy
podkreślają, że dziewczynka robi stałe postępy w rozwoju, jej ogólne funkcjonowanie
poprawia się. Ze względu na nadpobudliwość dziecka starają się poświęcić jak najwięcej uwagi
na wyciszenie dziecka, i pracę nad skupieniem uwagi.
Tamara jest pogodna, wdzięczna i pomocna. Potrafi werbalnie wyrazić swoje uczucia, przytulić
się, nie sprawia problemów wychowawczych. Chętnie uczęszcza do przedszkola, lubi zabawy
ruchowe, śpiew i taniec. Jest wspomagana terapią logopedyczną, terapią Tomatisa oraz
fizjoterapią.
          Tamara potrzebuje kochających rodziców, którzy zrozumieją jej historię, zaakceptują
ją i pomogą rozwijać się zgodnie z jej potencjałem.

Telefon do pracownika Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego sprawę dziecka:
Aleksandra Pietrucha, Anna Dubińska – 71/ 782 38 89 bądź 570 100 193