Dokumenty do pobrania

  0. WYKAZ DOKUMENTÓW uczestników projektu DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
1. Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata -projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
1. Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata -projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI – WERSJA POWIĘKSZONA
2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI – WERSJA POWIĘKSZONA
3. Oświadczenie – kryteria formalne – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
3. Oświadczenie – kryteria formalne – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI – WERSJA POWIĘKSZONA
4. Oświadczenie – kryterium wielodzietności – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI
4. Oświadczenie – kryterium wielodzietności – projekt DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI – WERSJA POWIĘKSZONA
5. Umowa o świadczenie opieki. Dolnośląskie żłobki
6. Obowiązek informacyjny – RODO
7. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
8. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie