Eryk 8 lat – wpis dokonany 25.03.2021

Eryk ma 8 lat i dużą potrzebę bliskości i przytulania.
Aktualnie przebywa w Rodzinnym Domu Dziecka, a po raz pierwszy trafił do pieczy zastępczej
jak miał 9 miesięcy. Jego rodzice nie są wydolni wychowawczo, a także stosowali wobec
dziecka przemoc. Chłopiec kilka razy wracał pod ich opiekę aby później kolejny raz być
umieszczonym w placówce. W sumie Eryk trzy razy trafił do placówki opiekuńczo –
wychowawczej, a po ostatnim razie został umieszczony w kolejnych rodzinnych domach
dziecka.
          Trudna historia i bogate doświadczenia jak na 8 latka…
Eryk choruje na epilepsję z tego tytułu ma też orzeczenie o niepełnosprawności. Na szczęście
w ostatnich dwóch latach miał tylko jeden łagodny epizod ataku epilepsji. Poza tym ma
rozpoznane cechy zespołu FAS i obniżony poziom rozwoju intelektualnego. Jest sprawny
motorycznie, samodzielny, bez problemu komunikuje się, wyraża swoje potrzeby i odpowiada
na zadanie pytania.
          Dzięki leczeniu oraz stałemu wsparciu specjalistów w przedszkolu chłopiec poczynił ogromne
postępy w swoim rozwoju.
          Eryk potrzebuje rodziców, którzy będą go wspierać w jego rozwoju, odpowiednio go
stymulować, którzy właściwie rozpoznają jego potrzeby oraz zapewnią mu poczucie
bezpieczeństwa i akceptacji.

Telefon do pracowników prowadzących sprawę dziecka:
p. Aleksandry Pietruchy lub p. Anny Dubińskiej- 71/ 782 38 82.