Jakub 5 lat – wpis dokonany 25.03.2021

Jakub ma 5 lat 10 miesięcy, poszukuje uwagi, ciepła i miłości.
Chłopiec od 2018 r. przebywa w rodzinie zastępczej.
          Jest dzieckiem wrażliwym i empatycznym na potrzeby innych, pogodnym i uśmiechniętym.
Nie sprawia większych trudności wychowawczych, jest podporządkowany, stara się
przestrzegać ustalonych reguł, sam potrafi utrzymywać porządek wśród swoich rzeczy i
zabawek. Lubi zabawy ruchowe, chętnie układa puzzle.
          Jakub ma zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Mimo
obniżonych możliwości intelektualnych chłopiec jest sprawny ruchowo, samodzielny w
czynnościach dnia codziennego.
          Dziecko uczęszcza do przedszkola specjalnego. Korzysta z zajęć psychologiczno-
pedagogicznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W ostatnim roku chłopiec
poczynił znaczne postępy w ogólnym rozwoju co jest zasługą większej indywidualnej pracy z
dzieckiem.
          Jakub poszukuje rodziny, która poświęci mu czas, będzie umiała wspierać i akceptować jego
możliwości, a także zapewni mu dużo ciepła i miłości.

Telefon do pracowników prowadzących sprawę dziecka:
p. Anny Adamicz- Kohut lub p. Anny Bodanko- 71 782 38 84 lub 504 461 410 .