Informacja Ogólne

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19-3” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do szpitali powiatowych.

Środki finansowe dla szpitali będą mogły być przyznawane na środki ochrony osobistej, takie jak: półmaski filtrujące, maski chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe, fartuchy chirurgiczne i barierowe, gogle ochronne, okulary ochronne, ochraniacze na buty, kombinezony ochronne, czepki ochronne, przyłbice, płyny/substancje/środki do dezynfekcji.

Projekt zrealizujemy w partnerstwie zawarty pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej a szpitalami publicznymi. Szczegółowe zasady partnerstwa, podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostały szczegółowo określone w umowie partnerskiej.

Cel projektu:
Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w podmiotach leczniczych – Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Oś priorytetu:
9 Włączenie społeczne

Działanie:
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu:
Od 1.05.2021 r. do 31.12.2022 r.

Wartość projektu:

7 116 965,32 PLN w tym:
wkład Funduszy Europejskich: 6 049 420,52 PLN
dotacja z budżetu państwa: 711 696,53 PLN
wkład własny ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego: 355 848,27 PLN

Partnerzy:

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,
 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
 3. Bystrzyckie Centrum Zdrowie Sp. z o.o.,
 4. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.,
 5. Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.,
 6. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze,
 7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.,
 9. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Lwówku Śląskim,
 10. Milickie Centrum Madyczne Sp. z o.o.,
 11. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy,
 12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie,
 13. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
 14. Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
 15. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o,
 16. Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,
 17. Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi