Podmioty udzielające wsparcia w 2018 roku

1. Wykaz podmiotów, na rzecz których w 2018 r. na Dolnym Śląsku zostały przyznane dotacje w ramach „Programu dofinansowania zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2018”.
Stowarzyszenie Pomocy LUDZIE LUDZIOM, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław

W roku 2018 na Dolnym Śląsku pomocy udziela: Stowarzyszenie Pomocy LUDZIE LUDZIOM, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław

Lista podmiotów którym przyznano dotacje na rok 2018

2. Wykaz przyznanych dotacji celowych na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Wykaz podmiotów i organizacji świadczących pomoc na rzecz ofiar przestępstw oraz członków ich rodzin w roku 2018.

Lista podmiotów organizacji pomoc pokrzywdzonym MS 2018

Na Dolnym Śląsku pomoc tą świadczy w roku 2018: Stowarzyszenie INTRO Pl. Macieja 4/5/6 50-244 Wrocław