Jesteś tutaj:

Rekrutacja

Rekrutacja dla podmiotów zakwalifikowanych do Akademii BIZnES Class w dniu 28 lutego 2024 roku.

Akademia BIZnES Class realizowana jest w ramach projektu pn. „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim” przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Rekrutacja skierowana jest do: podmiotów ekonomii społecznej, realizujących działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, które zostały zakwalifikowane do udziału w Akademii BIZnES Class w dniu 28 lutego 2024 roku.

Warunkiem uczestnictwa w procesie mentorsko-szkoleniowym Akademii BIZnES Class w 2024 roku jest wypełnienie i złożenie dwóch elektronicznych formularzy przez:

  1. podmiot zakwalifikowany do udziału w Akademii BIZnES Class;
  2. osobę, która z ramienia podmiotu wyznaczona jest do udziału w Akademii BIZnES Class.

Zawiadomienie o poprawności złożonych dokumentów zostanie przekazane przez realizatora pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

Poprawnie wypełnione formularze należy następnie przekazać do realizatora w jednej z poniższych form:

  1. podpisane elektronicznie pliki PDF należy wysłać na jeden z adresów: koordynacja.rekrutacja@dops.wroc.pl lub m.godlewska-michalowska@dops.wroc.pl
  2. wydrukowane wersje papierowe formularza, które należy podpisać i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres DOPS.

Link do formularza zgłoszeniowego:

– dla podmiotów: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-podmiotu/
– dla uczestników:
https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnika/


Termin przesyłania zgłoszeń: 18 marca 2024 roku.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Do góry