Warunki udziału w projekcie

Odbiorcą działań projektowych – grantów – są powiaty znajdujące się na terenie Dolnego Śląska. Za pośrednictwem powiatów granty będą przekazywane do Domów Pomocy Społecznej i Szpitali Powiatowych znajdujących się na terenie w/w powiatów.