Kontakt

Magdalena Macura
Kierownik Działu Funduszy Unijnych

tel. 508 215 198
email: m.macura@dops.wroc.pl

Beata Krzeszowiec
Starszy specjalista do spraw obsługi merytorycznej projektu

tel. 570 100 568
email: bkrzeszowiec@dops.wroc.pl

Anita Hołodniuk
Specjalista do spraw obsługi merytorycznej projektu

tel. 500 156 055
email: a.holodniuk@dops.wroc.pl