Plan rozwoju usług społecznych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że 26 czerwca 2023 Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego został przyjęty Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024 (RPDI) wraz z Diagnozą do Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024.