Kontakt

Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej

Przewodnicząca DFPS: Magdalena Stefańska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 6640800, mail: m.stefanska@mops.walbrzych.pl