Kadra

DYREKTORZY

Piotr Klag
Dyrektor
Tel. 71 770 42 20
E-mail: p.klag@dops.wroc.pl

Izabela Łuków
Zastępca dyrektora
Tel. 71 770 42 20
E-mail: i.lukow@dops.wroc.pl

Katarzyna Zbąska
Zastępca dyrektora ds. adopcji
Tel. 71 782 38 81
E-mail: k.zbaska@dops.wroc.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Karina Orzech
Głˆówna księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: k.orzech@dops.wroc.pl

Marzena Gawrońska
Starsza księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: m.gawronska@dops.wroc.pl

Adrianna Szmajda
Starsza księgowa
Tel. 71 770 42 18
E-mail: a.szmajda@dops.wroc.pl

DZIAŁ WSPÓŁPRACY I ANALIZ

Agnieszka Pierzchalska
Główny specjalista ds. współpracy
Tel. 507 838 855
E-mail: a.pierzchalska@dops.wroc.pl

Sylwia Maliszewska
Specjalista ds. wspóˆłpracy i analiz
Tel. 71 770 42 32
E-mail: s.maliszewska@dops.wroc.pl

Monika Budnik
Specjalista ds. współpracy i analiz
Tel. 71 770 42 34
E-mail: m.budnik@dops.wroc.pl

DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH

Magdalena Macura
Kierownik Działu Funduszy Unijnych
Tel. 508 215 198
E-mail: m.macura@dops.wroc.pl

Dorota Butryn
specjalista ds. monitoringu i współpracy
Tel. 500 156 066
E-mail: d.butryn@dops.wroc.pl

Anna Mokrzecka – Bogucka
Koordynator ds. współpracy
Tel. 570 100 318
E-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Marta Lebiecka
Specjalista ds. doradztwa
Tel. 500 156 066
E-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Anita Hołodniuk
Specjalista ds. współpracy
Tel. 71 770 42 15
E-mail: a.holodniuk@dops.wroc.pl

Monika Zentkowska
Koordynator projektu
Tel. 507 838 890
E-mail: m.zentkowska@dops.wroc.pl

Bartosz Rochmiński
Specjalista ds. projektu
Tel. 507 838 890
E-mail: brochminski@dops.wroc.pl

Ewelina Matuszewska
Specjalista ds. organizacji opieki
Tel. 507 838 890
E-mail: e.matuszewska@dops.wroc.pl

Lucyna Pachciarz
Koordynator ds. ekonomii społecznej
Tel. 500 156 050
E-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Magdalena Wróbel-Nagieł
Specjalista ds. obsługi finansowej projektu
Tel. 71 770 42 24
E-mail: m.wrobel-nagiel@dops.wroc.pl

Beata Krzeszowiec
Specjalista ds. merytorycznych
Tel. 71 770 42 15
E-mail: bkrzeszowiec@dops.wroc.pl

Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka
Specjalista ds. obsługi projektów
Tel. 71 770 42 30
E-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl

Sandra Kmieciak
Specjalista ds. współpracy
Tel. 500 156 055
E-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl

OŚRODEK ADOPCYJNY

Dorota Roszak-Maćkowiak
Psycholog
Tel. 71 782 38 85
Tel. 500 041 475
E-mail: d.mackowiak@dops.wroc.pl

Urszula Bieniek
Psycholog
Tel. 71 782 38 87
Tel. 504 461 237
E-mail: u.bieniek@dops.wroc.pl

Katarzyna Błˆocka-Ostapiuk
Pedagog
Tel. 71 782 38 87
Tel. 504 461 237
E-mail: k.blocka-ostapiuk@dops.wroc.pl

Hanna Ruszel
Pedagog
Tel. 71 782 38 85
Tel. 500 041 475
E-mail: h.ruszel@dops.wroc.pl

Dorota Jadowska
Pedagog
Tel. 71 782 38 82
Tel. 512 924 569
E-mail: d.jadowska@dops.wroc.pl

Marta Jezierska
Pedagog
Tel. 71 782 38 86
E-mail: m.jezierska@dops.wroc.pl

Anna Dubińska
Psycholog
Tel. 71 782 38 89
Tel. 570 100 193
E-mail: a.dubinska@dops.wroc.pl

Anna Mucha
Pedagog
Tel. 71 782 38 83
Tel. 504 461 230
E-mail: a.mucha@dops.wroc.pl

Halina Roman
Inspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych
Tel. 71 782 38 88
E-mail: h.roman@dops.wroc.pl

Grażyna Zołˆoteńka
Psycholog
Tel. 71 782 38 82
Tel. 512 924 569
E-mail: g.zolotenka@dops.wroc.pl

Agnieszka Żądłˆo
Pedagog
Tel. 71 782 38 83
Tel. 570 100 283
E-mail: a.zadlo@dops.wroc.pl

Anna Adamicz – Kohut
Pedagog
Tel. 71 782 38 84
Tel. 504 461 410
E-mail: a.adamicz@dops.wroc.pl

Aleksandra Pietrucha
Pedagog
Tel. 71 782 38 89
Tel. 570 100 193
E-mail: a.pietrucha@dops.wroc.pl

Natalia Zientek-Kulej
Pedagog
Tel. 71 782 38 84
E-mail: n.zientek-kulej@dops.wroc.pl

Anna Bodanko
Psycholog
Tel. 71 782 38 84
Tel. 504 461 410
E-mail: a.bodanko@dops.wroc.pl

Dominika Chabin
Psycholog
Tel. 71 782 38 82
Tel. 570 100 293
E-mail: d.chabin@dops.wroc.pl

Martyna Rogala
Psycholog
Tel. 71 782 38 83
E-mail: m.rogala@dops.wroc.pl

Sylwia Sypułowicz
Pedagog
Tel. 71 782 38 82
Tel. 570 100 293
E-mail: s.sypulowicz@dops.wroc.pl

Ewelina Zakrawacz
Psycholog
Tel. 71 782 38 86
Tel. 798 895 556
E-mail: e.zakrawacz@dops.wroc.pl

Marta Zierkiewicz
Psycholog
Tel. 71 782 38 83
Tel. 504 461 230
E-mail: m.zierkiewicz@dops.wroc.pl

Katarzyna Smolińska
Psycholog
Tel. 71 782 38 86
Tel. 570 100 249
E-mail: k.smolinska@dops.wroc.pl

Tamara Rusińska
Pedagog
Tel. 71 782 38 86
Tel. 570 100 249
E-mail: t.rusinska@dops.wroc.pl

Magdalena Narkiewicz
Psycholog
Tel. 71 782 38 83
Tel. 570 100 283
E-mail: m.narkiewicz@dops.wroc.pl

Wojciech Toporowski
Radca prawny
Tel. 71 782 38 89
E-mail: w.toporowski@dops.wroc.pl

Inetta Nalewajko
Pomoc administracyjna
Tel. 71 782 38 88
E-mail: i.nalewajko@dops.wroc.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Agnieszka Duda
Specjalista ds. płacowo-kadrowych
Tel. 71 770 42 17
E-mail: a.duda@dops.wroc.pl

Agnieszka Kiosewska
Specjalista ds. administracji i kadr
Tel. 71 770 42 17
E-mail: a.kiosewska@dops.wroc.pl

Ewa Dymon
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. 71 770 42 26
E-mail: e.dymon@dops.wroc.pl

Patryk Jasiński
Informatyk
Tel. 503 091 973
E-mail: p.jasinski@dops.wroc.pl

Małgorzata Ziemiańska
Specjalista ds. kancelarii i sekretariatu
Tel. 71 770 42 20
E-mail: m.ziemianska@dops.wroc.pl