Członkowie Regionalnego Komitetu Egzaminacyjnego ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Na mocy art. 117 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz. 901) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz.2358) w dniu 19 maja 2023r. powołane na członków RKE przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych działającą przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, pod przewodnictwem dr Joanny Lizut.

W skład członków RKE w województwie dolnośląskim wchodzą:
1) dr hab. Dorota Moroń
2) Magdalena Tomicka-Paluszczak
3) Izabela Łuków
4) Danuta Zawilla
5) dr Dariusz Szrejder

W dniu 18 lipca 2023 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie § 4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz.2358) przewodniczącym RKE ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych województwa dolnośląskiego został Pan dr Dariusz Szrejder, Zastępcą RKE została Pani Izabela Łuków, której powierzono funkcję Sekretarza Komisji.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych województwa dolnośląskiego będzie działać przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, zatem siedzibą RKE będzie siedziba DOPS (ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław).