Kontakt

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42, 52-230 Wrocław
tel/fax 71/770-42-20

Magdalena Macura – Kierownik Działu Funduszy Unijnych
e-mail: m.macura@dops.wroc.pl
tel. 508-215-198

Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka
e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl
tel. 71 770-42-30