Jesteś tutaj:

Aktualności 2022

Szanowni Państwo,
Z wielką radością dziękujemy za Państwa udział w konferencji Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu pt. „Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości w kontekście dobra dziecka”.

W dniu 18 października 2023 roku w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Filmowego mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli sądów rejonowych w osobach Sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, Kuratorów Zawodowych, Dyrektorów, Kierowników i Pracowników organizatorów pieczy zastępczej w naszym województwie, Dyrektorów i Pracowników publicznych ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na terenie Polski, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego a także Przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas naszej konferencji poruszyliśmy następujące tematy:

– Psychologiczne skutki braku współpracy wobec dziecka porzuconego (prelekcja dr Teresy Jadczak – Szumiło, psychologa, dr nauk społecznych; Centrum Psychologiczne ITEM)
– Współpraca służb społecznych i wymiaru sprawiedliwości (prelekcja dr hab. Magdaleny Szafranek, socjologa, prawnika, ISNS Uniwersytetu Warszawskiego, członka Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Komitetu Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Sędziów Pokoju)
– Trauma a rozwój dziecka (prelekcja Magdaleny Szyszkowskiej, socjologa, praktyka Somatic Experiencing – metoda pracy z traumą Petera Levina)
– Znaczenie styczności osobistej w procedurach adopcyjnych (prelekcja Dominiki Chabin – psychologa i Anny Adamicz – Kohut – pedagoga, pracowników Ośrodka Adopcyjnego DOPS)

Liczymy, że nasze spotkanie było dla Państwa owocne i otwierające dalszą dyskusję na temat szeroko pojętego dobra dziecka.

Z wyrazami szacunku
Izabela Łuków – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Katarzyna Zbąska – Zastępca Dyrektora DOPS do spraw Adopcji

Uprzejmie informujemy, że Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Optima z Opola działając w oparciu o porozumienie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej organizuje szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych.

Szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych odbędzie się w okresie 19 stycznia 2023 – 28 lutego 2023. Szkolenie realizowane będzie w formie webinarium synchronicznego, w formie warsztatowej. Wymagania techniczne dla uczestnika: stabilny dostęp do Internetu, komputer stacjonarny lub laptop z głośnikami i mikrofonem, opcjonalnie z kamerką.

Harmonogram zajęć: 19, 24, 26, 31 stycznia 2023 , 2, 7, 9,14, 16, 21, 23, 28 lutego 2023 w godzinach 16.00-20.00 (60 godzin edukacyjnych).

Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych. Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, z logotypami Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej oraz podpisem Dyrektora DOPS.

Prosimy o potwierdzenie zgody na udział w szkoleniu zgodnie z załączonym wzorem. Pobierz wzór karty zgłoszeniowej – kliknij tutaj

Dowiedz się więcej o szkoleniu – pobierz informację, pobierz program

Zgłoszenia proszę kierować skanem na adres:
ewa@optima.opole.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Optima, ul. Władysława Reymonta 45, 45-072 Opole.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panią Ewą Sawicką, 608 39 40 39.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 27 października b.r. pracownicy Ośrodka Adopcyjnego będą uczestniczyć w konferencji na temat przyczyn, diagnostyki i leczenia FASD „Zatrzymać FAS”.
Wobec powyższego kontakt indywidualny lub telefoniczny w ww. dniu jest możliwy:
– z pracownikami merytorycznymi w godz. 8:00 – 17:00 w pok. 213 (II piętro) lub pod nr. tel.: 71.782.38.87, 71.782.38.85, 570.100.179, 504.461.237
– z pracownikami Wojewódzkiego Banku Danych, w pok. 204, w godz. 7:00 – 15:30, nr tel.: 71.782.38.88
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Do góry