Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2019
Data ogłoszenia: 20.12.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.12.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.12.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: "Jednorazową dostawę kalendarzy na 2020 r. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.11.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.11.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.11.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-12/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.11.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.11.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-11/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.11.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.10.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-10/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.10.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064/ 9 /2019
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-17/2019/
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.10.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.10.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.09.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-15/2019/
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.09.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-9/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.09.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-14/2019/
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.09.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-13/2019/
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.09.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.08.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-10/2019/
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Dostawa doposażenia na potrzeby placówek położonych na terenie Dolnego Śląska 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.07.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-12/2019/
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.07.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-9/2019/D
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Dostawa artykułów biurowych, papieru komputerowego, elementów i materiałów eksploatacyjnych w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.07.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-7/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.07.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe dotyczy: "Kompleksowej organizacji dwudniowej wizyty studyjnej na terenie województwa wielkopolskiego dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.07.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-6/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.07.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.06.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkań organizowanych w ramach zadania „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna” adresowanych do uczestników instytucjonalnych Projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 9.3 (PI 9.V): Wspieranie gospodarki społecznej, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.06.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-10/2019/
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.06.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa pomocy dydaktycznych do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Dolnośląskie żłobki". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.06.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi konsultacji indywidualnych/grupowych dla przedstawicieli dolnośląskiego samorządu terytorialnego - w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa zabawek do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Dolnośląskie żłobki". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: „Jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.05.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-7/2019/D
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: „Jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.05.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-6/2019/D
Dostawa artykułów plastycznych i biurowych.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.05.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-9/2019/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Dolnośląskie żłobki". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa wyposażenia do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Dolnośląskie żłobki". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa sprzętu AGD i RTV do punktów opieki nad dziećmi do lat 3 położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Dolnośląskie żłobki". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa mebli dziecięcych do punktów opieki nad dziećmi do lat 3 położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Dolnośląskie żłobki". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa wózków dziecięcych do punktów opieki nad dziećmi do lat 3 położonych na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Dolnośląskie żłobki". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 - Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.05.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na świadczeniu usługi eksperckiej (w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec dorosłych osób z niepełnosprawnością) podczas SPOTKANIA SIECIUJĄCEGO WTZ dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Dolnośląska ekonomia społeczna” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.04.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na usługę wykonania i opracowania w programie graficznym (Adobe Photoshop / Adobe Lihgtroom) 300 zdjęć produktów i usług dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej do wykorzystania w celu rozwoju portalu kupujESpolecznie.pl w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.04.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na usługę polegającą na przeprowadzeniu konsultacji eksperckich m.in. w obszarze działań wizerunkowych dla dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.04.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-8/2019/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.04.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-7/2019/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.04.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/064-1/2019/P
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.03.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: Świadczenie usługi konsultacji indywidualnych/grupowych dla przedstawicieli dolnośląskiego samorządu terytorialnego - w charakterze eksperta PZP (w obszarze społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, klauzul społecznych) w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.03.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-6/2019/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.03.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-5/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.03.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-5/2019/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.03.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-4/2019/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.03.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-3/2019 /
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.03.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie nr DOPS/ZP/251-4/2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.02.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: wykonanie i jednorazową dostawę 210 pakietów szkoleniowych na potrzeby projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna" . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.02.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-3/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.02.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/251-2/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.02.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-1/2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.01.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-1/2019/D
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.01.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-2/2019/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.01.2019 r.
Nr ogłoszenia: DOPS/ZP/252-1/2018/P
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.01.2019 r.
Nr ogłoszenia:
Plan postępowań publicznych na 2019r.  
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 22707
Liczba gości online: