Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2018
Data ogłoszenia: 19.12.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni dachu i poddasza w budynku Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Dostawa oczyszczaczy powietrza do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
„Kompleksowej organizacji spotkania pn. „Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej” dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania Forum Pomocy Społecznej obejmującej następujący zakres tematyczny: Prelekcja dotycząca: „Sytuacji kadrowej w zawodzie pracownik socjalny na Dolnym Śląsku”, moderowanie spotkania, udział w debacie/panelu eksperckim dotyczącym „Kształcenia i zatrudnienia w instytucjach pomocy społecznej na Dolnym Śląsku – stan faktyczny” oraz przygotowanie syntetycznego podsumowania spotkania w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na „Opracowania graficzwydruku i dostawy publikacji pn. „Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych”, opracowania graficznego wydruku i dostawy publikacji pn. „Przewodnik po dolnośląskich podmiotach zatrudnienia socjalnego”, opracowania graficznego, wydruku i dostawy publikacji pn. „Dolnośląskie samorządy przyjazne ekonomii społecznej” w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.nego dodatkowych stron publikacji,  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe dot. „Kompleksowa organizacji dwudniowego spotkania sieciującego OWES na terenie województwa dolnośląskiego dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.11.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na ofertowe: „Kompleksowa organizacji dwudniowego spotkania sieciującego na terenie województwa dolnośląskiego dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.10.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.10.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.10.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii cieplnej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.10.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.09.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.09.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na ofertowe: Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej na terenie województwa lubuskiego dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.09.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.09.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieci WSPÓŁPRACY NA RZECZ REINTEGRACJI pn. „Funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej jako elementu sektora ekonomii społecznej” dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.09.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 12 zadań.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapewnienie usługi cateringu podczas spotkania „Opieka wytchnieniowa - wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami” realizowanych w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania informacyjno-sieciującego w zakresie „Budowania regionalnej sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na świadczenie usługi eksperckiej dla uczestników instytucjonalnych podmiotów ekonomii społecznej, posiadających certyfikat Znak Zakup Prospołeczny w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych Dostawa artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: "Jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na świadczenie usługi eksperckiej dla uczestników instytucjonalnych podmiotów ekonomii społecznej, posiadających certyfikat Znak Zakup Prospołeczny w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 2.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na świadczenie usługi eksperckiej dla uczestników instytucjonalnych podmiotów ekonomii społecznej, posiadających certyfikat Znak Zakup Prospołeczny w ramach Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 2.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 1.08.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.07.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.07.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli dla dzieci do obiektów żłobkowych położonych na terenie Dolnego Śląska. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.07.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.07.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.07.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na ofertowe „Kompleksowa organizacja jednodniowej wizyty studyjnej mającej na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie organizacji zadań z obszaru współpracy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a podmiotami ekonomii społecznej (PES).  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.07.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.06.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Kompleksową organizację dwudniowej wizyty studyjnej mającej na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie organizacji zadań dotyczących wieloaspektowego wspierania osób z niepełnosprawnościami w celu ich rehabilitacji społecznej i zawodowej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.06.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Numer ogłoszenia 580060-N-2018 Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.06.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Nr ogłoszenia 575624-N-2018 Przetarg nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.06.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Nr ogłoszenia 573011-N-2018 Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) na zadanie:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.06.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zakup wraz z dostawą publikacji książkowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, który realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.06.2018 r.
Nr ogłoszenia:
„Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 2 zadania”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.05.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.05.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.05.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy pn. „Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty” w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.05.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne (WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.04.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.04.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Wykonanie i opracowanie w programie graficznym 600 zdjęć produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej do wykorzystania w celu rozwoju portalu kupujespolecznie.pl 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.04.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.04.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa świadczona podczas szkoleń w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej". który realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.04.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Usługa hotelowo-restauracyjna dla uczestników szkoleń ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej", realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zakup wraz z dostawą materiałów informacyjnych(szkoleniowych) na szkolenia w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, który realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania informacyjno-sieciującego w zakresie „Budowania regionalnej sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Zamówienie o wartości poniżej 30.000 EURO na Kompleksowa organizacja jednodniowej wizyty studyjnej mającej na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie organizacji zadań z obszaru współpracy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST), a podmiotami ekonomii społecznej (PES) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Jednorazowy zakup wraz z dostawą materiałów warsztatowo/seminaryjnych na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu „Koordynacja ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Usługa polegająca na wynajmie sal szkoleniowych na potrzeby spotkań sieciujących oraz informacyjno sieciujących. W ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. W podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro .Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zapewnienie usług cateringowych na szkolenie realizowane w formie treningu pt. Trening kompetencji wychowawczych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.03.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) DOPS/ZP/251-3/2018  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Jednorazowy zakup wraz z dostawą materiałów warsztatowo/seminaryjnych na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu ‘Koordynacja ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim”. Projekt jest współfinansowany ze Środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Wydruk publikacji pn. „Siła Ekonomii Społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych” na potrzeby projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi doradztwa dla przedstawicieli JST w charakterze eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej/Lokalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.02.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.02.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.01.2017 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.01.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.01.2018 r.
Nr ogłoszenia:
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33269
Liczba gości online: