Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2016
Data ogłoszenia: 27.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Ogłoszenie na usługi społeczne na sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Opracowanie koncepcji zamówień społecznie odpowiedzialnych w województwie dolnośląskim na rzecz projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.12.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: jednorazową dostawę „Niszczarek”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe na: Świadczenie usługi prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" pn. Źródła finansowania Centrów Integracji Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: jednorazową dostawę kalendarzy na 2017 rok . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi wydruku i dostawy publikacji "Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: jednorazową dostawę "Papieru komputerowego" . 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO - NA ZADANIE – DOSTAWA MEBLI DLA POTRZEB DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU – DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ OŚRODEK ADOPCYJNY.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej, zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi wydruku i dostawy publikacji "Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.11.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przygotowania projektu graficznego, składu, wydruku, oprawy i dostawy publikacji „Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim 2016-2020”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań informacyjno-doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Wsparcie i finasowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: opracowanie graficzne, skład, druk oraz dostawę publikacji pod roboczym tytułem "Ogród dla seniora. W jaki sposób zielona opieka przyczynia się do poprawy, jakości życia osób starszych." 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.10.2016 r.
Nr ogłoszenia: 326705-2016
Zapewnienie usług cateringu wraz z wynajmem sal na potrzeby przeprowadzenia spotkania informacyjnego w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań informacyjno-doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Ekonomia społeczna w polityce gmin i powiatów". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach spotkania informacyjnego dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w zakresie tematyki: „Ekonomizacja 3 Sektora” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach spotkania informacyjnego dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w zakresie tematyki: „Jak podmioty Ekonomii Społecznej mogą włączyć się w strategię CSR przedsiębiorstw?”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach spotkania informacyjnego dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” w zakresie tematyki: „W poszukiwaniu odpowiedzialnych społecznie realizatorów zadań samorządu - znak „Zakup Prospołeczny” jako gwarant jakości” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji przygotowania analizy pn. "Analiza sprawozdawczości z działań merytorycznych i finansowych wobec podmiotów finansujących działalność WTZ"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania analizy pn. "Dokumentacja działań merytorycznych WTZ na terenie województwa dolnośląskiego. Analiza dokumentów jakie posiadają WTZ"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 5.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki związanej z obszarem tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej pt. „Realizacja usług społecznych użyteczności publicznej przez samorządy – dobre praktyki we współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Usługa społeczna na zapewnienie usług cateringowych/wyżywienia dla uczestników cyklu szkoleń na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.10.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: opracowanie projektu publikacji pod roboczym tytułem: „Ekonomia społeczna w budowaniu relacji biznesowych”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.09.2016 r.
Nr ogłoszenia: 314686-2016
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia cyklu pięciu specjalistycznych szkoleń pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - podstawowy algorytm postępowania" wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.09.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: opracowanie projektu publikacji pod roboczym tytułem: „Ekonomia społeczna w budowaniu relacji biznesowych”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku” realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.09.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” pn. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w podmiotach reintegracyjnych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.09.2016 r.
Nr ogłoszenia: 309509-2016
Przetarg nieograniczony na Zapewnienie usług cateringu na potrzeby uczestników konferencji "Rozwój gospodarki społecznej na Dolnym Śląsku" 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim", współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na:
Świadczenie usług prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.08.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w związku z realizowanym projektem „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej. Zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na: zapewnienie sali szkoleniowej dla 30 osób.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.07.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.07.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO - NA ZADANIE - DOSTAWA MEBLI DLA POTRZEB DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU - DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Aspekty społeczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - nowe regulacje w ustawie Pzp. Praca warsztatowa z wykorzystaniem przykładowych wzorów dokumentów dla PES i JST" .  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" w zakresie tematyki: "Aspekty społeczne w praktyce zamówień publicznych - współpraca podmiotów ekonomii społecznej z samorządami. Dobre praktyki".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Świadczenie usługi prelekcji podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Sprzedaż produktów i usług wytwarzanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej – aspekty prawne i finansowo- księgowe.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.06.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe dot.: Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych, STWiOR, planu BIOZ, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów wraz z niezbędnymi pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń pawilonu z dostosowaniem na potrzeby pomieszczeń biurowych oraz zmianie przeznaczenia użytkowania- funkcji budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.05.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot: Świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla uczestników instytucjonalnych projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.05.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.05.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę mebli biurowych dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul.Hubskiej 7. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul.Hubskiej 7. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla Uczestników instytucjonalnych Projektu "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. realizacji badania pn. "Badanie monitoringowe dolnośląskiego sektora ekonomii społecznej oraz działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi eksperckiej (2 ekspertów) w zakresie tematyki związanej z: Budowanie strategii marketingowej krok po kroku przy wykorzystaniu znaku "Zakup prospołeczny" 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.04.2016 r.
Nr ogłoszenia: 42443-2016
Przetarg nieograniczony na Usługa najmu Sali szkoleniowej wraz z zapewnieniem wyżywienia/cateringu dla uczestników Treningu kompetencji wychowawczych 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.04.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prelegenta podczas spotkania sieciującego dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.04.2016 r.
Nr ogłoszenia: 36821-2016
Przetarg na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie treningu pt. "Trening kompetencji wychowawczych" wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych w podziale na zadania. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Rozeznanie cenowe: Świadczenie usługi eksperckiej realizowanej w ramach spotkań doradczych dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi eksperckiej (2 ekspertów) w zakresie tematyki związanej z partycypacją obywatelską, w szczególności praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i uczestnictwem w konsultacjach społecznych ramach spotkania doradczo-informacyjnego we Wrocławiu dla Uczestników instytucjonalnych Projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.03.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.02.2016 r.
Nr ogłoszenia: 30832-2016
Przetarg na świadczenie usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pn. "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w podziale na zadania:
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.02.2012 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Zadanie 1 - Oferta na realizację usługi jednorazowego sprzątania, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynku biurowego przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu
Zadanie 2 -Oferta na usługę sprzątania pomieszczeń użytkowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 7 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.02.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta na realizację usługi polegającej na wynajmie pojazdów do transportu wraz z kierowcą i osobami do załadunku i rozładunku przewożonego wyposażenia na potrzeby przeprowadzki Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.01.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta dotycząca 1- rocznego przeglądu – okresowej kontroli instalacji gazowej na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.01.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta dotycząca Wykonania usług kominiarskich, w tym przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.01.2016 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Przedmiot oferty:
Oferta dotycząca 5-letniego i 1- rocznego przeglądu budowlanego, sanitarnego oraz przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronowej na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.01.2016 r.
Nr ogłoszenia: 4907-2016
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych wraz z wynajmem sal na potrzeby przeprowadzenia spotkań w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Os priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33222
Liczba gości online: