Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2015
Data ogłoszenia: 09.12.2015 r.
Nr ogłoszenia: 336720-2015
Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2016, oraz ich ewentualnych zwrotów realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, wraz z odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.11.2015 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert (propozycji cenowych) dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: Usługę cateringu podczas spotkania grupy roboczej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.11.2015 r.
Nr ogłoszenia: 165775-2015
Przetarg nieograniczony na usługę najmu sali szkoleniowej wraz z zapewnieniem usług restauracyjnych świadczonych dla uczestników warsztatów pn. "Warsztaty z dialogu motywującego".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.10.2015 r.
Nr ogłoszenia: 157077-2015
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatów pt. "Warsztaty z zakresu dialogu motywującego" wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.10.2015 r.
Nr ogłoszenia: 155341-2015
Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, druk oraz dostawa publikacji pod roboczym tytułem "Jak dbać o serce w wieku senioralnym"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.10.2015 r.
Nr ogłoszenia: 268396-2015
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatów pt. "Warsztaty z zakresu dialogu motywującego" wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 25.09.2015 r.
Nr ogłoszenia: 252342-2015
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatów pt. "Skuteczna komunikacja z osobami korzystającymi z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej - warsztaty z emisji głosu" dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu - II postępowanie.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.09.2015 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 euro na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.09.2015 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na jednorazową dostawę "Artykułów biurowych" Zadanie 1 i/lub "Papieru komputerowego" -Zadanie 2 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.09.2015 r.
Nr ogłoszenia: 137491-2015
Przetarg na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatów pt. "Skuteczna komunikacja z osobami korzystającymi z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej - warsztaty z emisji głosu" dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.09.2015 r.
Nr ogłoszenia: 243506-2015
Przetarg na usługę cateringu podczas spotkania przedstawicieli Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 19 -20 października 2015 r.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.08.2015 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - na zadanie; - jednorazowa dostawa nowych mebli dla potrzeb Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu - Ośrodek Adopcyjny - zadanie finansowane ze środków województwa dolnośląskiego w ramach zadania zleconego z administracji rządowej oraz na potrzeby Świadczeń Rodzinnych, z podziałem na pakiety  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.08.2015 r.
Nr ogłoszenia: 212238-2015
Przetarg nieograniczony na usługę cateringową podczas organizacji jednodniowej konferencji "Wykluczenie społeczne a integracja społeczna na Dolnym Śląsku" realizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Usługa realizowana w ramach zadania - Działania na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.07.2015 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO - NA ZADANIE - DOSTAWA MEBLI DLA POTRZEB DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU - OŚRODEK ADOPCYJNY - ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W RAMACH ZADANIA ZLECONEGO Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.06.2015 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO - NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OSTROWSKIEGO 7; V PIĘTRO  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.05.2015 r.
Nr ogłoszenia: 71171-2015
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Zamówienia publiczne po nowelizacjach” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.05.2015 r.
Nr ogłoszenia: 66461-2015
Przetarg nie ograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. "Warsztaty kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej" wraz z usługa wynajmu sali szkoleniowej, zapewnieniem przerw kawowych oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.05.2015 r.
Nr ogłoszenia: 63869-2015
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.04.2015 r.
Nr ogłoszenia: 62123-2015
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu 16 szkoleń specjalistycznych dla opiekunów nieformalnych niesamodzielnych osób starszych (osób świadczących rodzinne usługi opiekuńcze) pt. "Jak opiekować się osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny", wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Szkolenie organizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Nestor 2015.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.04.2015 r.
Nr ogłoszenia: 59991-2015
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Aspekty prawne i społeczne w pracy z uchodźcą i migrantem" wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.04.2015 r.
Nr ogłoszenia: 2015/S 078-138252
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Zamówienia publiczne po nowelizacji w 2014r.” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.04.2015 r.
Nr ogłoszenia: 2015/S 077-136572
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach bloku Wsparcie psychologiczne rodzin – „Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.04.2015 r.
Nr ogłoszenia: 55207-2015
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - radzenie sobie ze stresem" wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.04.2015 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro - na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.03.2015 r.
Nr ogłoszenia: 2015/S 053-092884
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kursu zawodowego „PNF podstawowy” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.03.2015 r.
Nr ogłoszenia: 34195 - 2015
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia „Wzmocnienie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w pełnionych przez nie funkcjach, poświęcone problematyce skutecznej pracy z ofiarą, sprawcą i świadkiem przemocy w aspekcie komunikacyjnym i proceduralnym” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.02.2015 r.
Nr ogłoszenia: 27297-2015
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.02.2015 r.
Nr ogłoszenia: 26241-2015
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.02.2015 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro - na jednorazową dostawę "Artykułów biurowych" i jednorazową dostawę "Papieru komputerowego". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.02.2015 r.
Nr ogłoszenia: 21551-2015
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji specjalistycznych szkoleń dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz dla ich rodziców w zakresie komunikacji interpersonalnej pt. "Komunikacja interpersonalna w rodzinie i w szkole" wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Szkolenia odbywają się w ramach realizacji zadania "Działania na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.02.2015 r.
Nr ogłoszenia: 19519 - 2015
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.02.2015 r.
Nr ogłoszenia: 16061 - 2015
Przetarg nieorganiczny na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia "Wzmocnienie Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w pełnionych przez nie funkcjach, poświęcone problematyce skutecznej pracy z ofiarą, sprawcą i świadkiem przemocy w aspekcie komunikacyjnym i proceduralnym" dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.01.2015 r.
Nr ogłoszenia: 9183-2015
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia we Wrocławiu, pt. - "Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie" -realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.01.2015 r.
Nr ogłoszenia: 5539 - 2015
Przetarg nieograniczony na usługę szkolenia w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.01.2015 r.
Nr ogłoszenia: 3339 - 2015
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia kursu zawodowego „PNF podstawowy” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.12.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 249-442296
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach bloku Wsparcie psychologiczne rodzin – „Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.12.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 249-442352
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach bloku Wsparcie psychologiczne rodzin z zakresu wzmocnienia Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w pełnionych przez nie funkcjach, poświęcone problematyce skutecznej pracy z ofiarą, sprawcą i świadkiem przemocy w aspekcie komunikacyjnym i proceduralnym. 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33240
Liczba gości online: