Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2013-2014
Data ogłoszenia: 29.12.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 249-442296
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach bloku Wsparcie psychologiczne rodzin – „Specjalistyczne oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.12.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 249-442352
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach bloku Wsparcie psychologiczne rodzin z zakresu wzmocnienia Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w pełnionych przez nie funkcjach, poświęcone problematyce skutecznej pracy z ofiarą, sprawcą i świadkiem przemocy w aspekcie komunikacyjnym i proceduralnym. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.12.2014 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.12.2014 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - jednorazowa dostawa kalendarzy na 2015  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.12.2014 r.
Nr ogłoszenia:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO - NA USŁUGĘ SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OSTROWSKIEGO 7 V PIĘTRO 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.12.2014 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2015 i ewentualnych ich zwrotów realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, wraz z odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.11.2014 r.
Nr ogłoszenia: 247401-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia superwizji dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.11.2014 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.11.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 228-402833
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kursu zawodowego „PNF podstawowy” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia: 383162-2014
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń w podziale na Zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.11.2014 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na jednorazową dostawę:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.10.2014 r.
Nr ogłoszenia:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na jednorazową dostawę: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.10.2014 r.
Nr ogłoszenia: 220427-2014
Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym, realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Wrocławiu, oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia: 342096-2014
Przetarg nieograniczony na na Usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń w ramach Zadania "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" pt. - Podejście Gestalt w pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Wykorzystanie podejścia Gestalt w prowadzeniu programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.10.2014 r.
Nr ogłoszenia: 216785-2014
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń w ramach Zadania "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" pt.- Podejście Gestalt w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi przemocy w rodzinie- realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.09.2014 r.
Nr ogłoszenia: 203155 - 2014
Przetarg nieograniczony na wynajem sal szkoleniowych wraz z usługą cateringową w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.09.2014 r.
Nr ogłoszenia: 316920-2014
Usługa cateringu podczas organizacji jednodniowej konferencji pt. „O dobre przejście na drugi brzeg – czyli jak budować mosty, wspierając dziecko w procesie adopcyjnym” realizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.09.2014 r.
Nr ogłoszenia: 199167-2014
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia spotkania Rady ds. Ekonomii Społecznej w ramach Zadania 5 Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ES w regionie.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.09.2014 r.
Nr ogłoszenia: 195181-2014
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, składu, druku, oprawy i dostawy publikacji w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.09.2014 r.
Nr ogłoszenia: 194273-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie realizacji badań "Rodzina Dolnośląska 2014" - badania jakościowe. Usługa realizowana w ramach Zadania: "DZIAŁANIA NA RZECZ WZMACNIANIA POTENCJAŁU RODZIN DOLNOŚLĄSKICH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM ZMIAN DEMOGRAFICZNYM - FUNDUSZ DEMOGRAFICZNY". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.09.2014 r.
Nr ogłoszenia: 186577-2014
Przetarg nieograniczony na usługę cateringu podczas organizacji jednodniowej konferencji pt. "O dobre przejście na drugi brzeg - czyli jak budować mosty, wspierając dziecko w procesie adopcyjnym" realizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.08.2014 r.
Nr ogłoszenia: 171381-2014
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia kursu zawodowego „PNF podstawowy” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.08.2014 r.
Nr ogłoszenia: 261606 - 2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie realizacji badań „Rodzina Dolnośląska 2014” badania jakościowe. Usługa realizowana w ramach zadania: Działania na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych – Fundusz Demograficzny.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.07.2014 r.
Nr ogłoszenia: 244286 - 2014
Przetarg nieograniczony na usługę wynajmu sal wraz z usługą cateringową na potrzeby przeprowadzenia konferencji w ramach zadania 7 Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym – Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.07.2014 r.
Nr ogłoszenia: 153663-2014
Przetarg nieograniczony na usługę cateringową podczas organizacji jednodniowej konferencji "Spójność społeczna Dolnego Śląska. Dekada członkostwa w UE."  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.07.2014 r.
Nr ogłoszenia: 151869-2014
Przetarg nieograniczony na usługę wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia konferencji - "Dolny Śląsk przyjazny rodzinie"  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.07.2014 r.
Nr ogłoszenia: 151295-2014
Przetarg nieograniczony na "realizację badań "Rodzina Dolnośląska" - badania ilościowe.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.07.2014 r.
Nr ogłoszenia:
Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.07.2014 r.
Nr ogłoszenia: 221798-2014
Przetarg nieograniczony na usługę wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia konferencji w ramach zadania 7 Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym – Konferencja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.06.2014 r.
Nr ogłoszenia: 124955-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie realizacji badań "Rodzina Dolnośląska 2014" 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.06.2014 r.
Nr ogłoszenia: 120413-2014
Przetarg nieograniczony przetarg na usługa cateringowa wraz z wynajmem sal szkoleniowych w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.05.2014 r.
Nr ogłoszenia: 174822-2014
Przetarg nieorganiczny na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku: „Mediacje” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.05.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 086-150499
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kursu zawodowego „PNF podstawowy” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 135968-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Szkolenie realizowane w ramach Zadania „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 129158 - 2014
Przetarg nieograniczony na usługę cateringu na potrzeby przeprowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 40 uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 129084 - 2014
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjna na potrzeby przeprowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 40 uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 127314-2014
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu 14 szkoleń specjalistycznych dla opiekunów nieformalnych niesamodzielnych osób starszych (osób świadczących rodzinne usługi opiekuńcze) pt. „Jak opiekować się osobą starszą w domu ? – aspekt praktyczny” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Szkolenie organizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Nestor 2014  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 069-118835
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 118258-2014
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia seminarium w ramach zadania 5: Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie. „Spotkanie członków Rad/Zespołów Ekonomii Społecznej połączone ze spotkaniem roboczym Rady ES” w ramach projektu realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 068-117076
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.04.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 068-117055
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania:
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2014 r.
Nr ogłoszenia: 55321-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przeprowadzenia badań w ramach ewaluacji "Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania rozwoju ekonomii społecznej oraz jej otoczenia" w ramach projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2014 r.
Nr ogłoszenia: 55317 - 2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie realizacji badań i opracowania raportu post badawczego w ramach Zadania 4: Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie: "Badanie i analiza funkcjonowania partnerstw i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie dolnośląskim" 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.
Nr ogłoszenia: 78818 -2014
Przetarg nieograniczony na usługi cateringu w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.
Nr ogłoszenia: 78348-2014
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.03.2014 r.
Nr ogłoszenia: 73878-2014
przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji siedemnastu specjalistycznych szkoleń dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz dla ich rodziców w zakresie komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania: „Działania na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian demograficznych – fundusz demograficzny” w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.03.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 044-073777
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Mediacje” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.02.2014 r.
Nr ogłoszenia: 2014/S 041-068433
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kursu zawodowego „PNF podstawowy” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.02.2014 r.
Nr ogłoszenia: 31471-2014
Przetarg nieograniczony na Usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sal szkoleniowych na:potrzeby przeprowadzenia specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.02.2014 r.
Nr ogłoszenia: 50864-2014
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.02.2014 r.
Nr ogłoszenia: 46250-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Podstawy prawne – „Zasady udzielania pierwszej pomocy z elementami BHP dla pracowników pomocy społecznej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.02.2014 r.
Nr ogłoszenia: 43350-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach Zadania 7: Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym – „Jak zwiększyć efektywność zespołów interdyscyplinarnych” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.02.2014 r.
Nr ogłoszenia: 41658-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach Zadania 7: Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym – „Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.01.2014 r.
Nr ogłoszenia: 36076-2014
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia superwizji dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.01.2014 r.
Nr ogłoszenia: 20504-2014
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku: "Zamówienia publiczne" dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.12.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 251-440605
Przetarg nieograniczony na usługe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu „Organizacja pomocy społecznej” wraz z przeprowadzeniem egzaminu końcowego dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.12.2013 r.
Nr ogłoszenia: 269265-2013
Przetarg nieograniczony na usługę cateringu na potrzeby przeprowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.12.2013 r.
Nr ogłoszenia: 269221-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną na potrzeby przeprowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.12.2013 r.
Nr ogłoszenia: 268011-2013
Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla DOPS Wrocław, oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.11.2013 r.
Nr ogłoszenia: 256351-2013
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, skład, druk i dostawa publikacji w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 28.11.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 231-401250
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.11.2013 r.
Nr ogłoszenia: 463570-2013
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 30.10.2013 r.
Nr ogłoszenia: 441572-2013
Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa publikacji pod roboczym tytułem „Skuteczna komunikacja w rodzinie i szkole”.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.10.2013 r.
Nr ogłoszenia: 421514-2013
Przetarg nieograniczony na na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.10.2013 r.
Nr ogłoszenia: 418770-2013
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów biurowych, papierniczych oraz papieru komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 w podziale na Zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.10.2013 r.
Nr ogłoszenia: 209133-2013
Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa publikacji pod roboczym tytułem "Ból w wieku senioralnym".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.10.2013 r.
Nr ogłoszenia: 206595-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku: „Asystent rodziny” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.09.2013 r.
Nr ogłoszenia: 376682-2013
Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia i usługę szkoleniową wraz z usługą wynajęcia sali, hotelarską i cateringową w zakresie szkolenia specjalistycznego "Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie - wykorzystanie metody Duluth oraz Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu. Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania "Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie" i Krajowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.09.2013 r.
Nr ogłoszenia: 358470-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w ramach zadania 5 Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie –„ Spotkanie członków Rad/Zespołów Ekonomii Społecznej projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.09.2013 r.
Nr ogłoszenia: 178125 - 2013
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa poradnika.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.09.2013 r.
Nr ogłoszenia: 357068-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku: „Ekonomia Społeczna” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.08.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 161-281241
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Asystent rodziny” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.08.2013 r.
Nr ogłoszenia: 330212-2013
Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia i usługę szkoleniową wraz z usługą wynajęcia sali, hotelarską i cateringową w zakresie szkolenia specjalistycznego „Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie - wykorzystanie metody Duluth oraz Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu”. Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.08.2013 r.
Nr ogłoszenia: 329604-2013
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.07.2013 r.
Nr ogłoszenia: 297038-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia kursu zawodowego  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23-07-2013 r.
Nr ogłoszenia: 289466-2013
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23-07-2013 r.
Nr ogłoszenia: 289538-2013
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Rozwój osobisty –„Warsztaty Zamówień Publicznych dla Zamawiających ze szczególnym uwzględnieniem zmian po nowelizacji” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23-07-2013 r.
Nr ogłoszenia: 289284-2013
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09-07-2013 r.
Nr ogłoszenia: 226663-2013
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Ekonomia społeczna” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.07.2013 r.
Nr ogłoszenia: 136761-2013
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, oraz odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.06.2013 r.
Nr ogłoszenia: 116-198281
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Asystent rodziny” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.06.2013 r.
Nr ogłoszenia: 116-198152
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.06.2013 r.
Nr ogłoszenia: 216848-2013
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji dwunastu specjalistycznych szkoleń dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz dla ich rodziców w zakresie komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania: „Działania na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich – Dolnośląski Rok Rodziny” w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 208134-2013
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach Zadania 7: Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym - "Analiza przypadku bezrobotnego klienta pomocy społecznej" dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 89981-2013
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów promocyjnych do projektu „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 86909-2013
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 86353- 2013
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania i analizy z zakresu "Stanu zastanego funkcjonowania lokalnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa dolnośląskiego.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 83539-2013
przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów biurowych, papierniczych oraz papieru komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 80445-2013
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 80439-2013
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 78391-2013
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 093-158624
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kursu zawodowego „Kurs trenerski przyszłych rodzin zastępczych” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 73955-2013
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.05.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 086-146386
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 082-138189
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Asystent rodziny” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Wykaz załączników  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 162510-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Rozwój osobisty - „Bezpieczna interwencja podczas wykonywania zadań służbowych z elementami samoobrony” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 077-129778
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 2013/S 076-127907
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych na kierunku „Ekonomia społeczna” wraz z przeprowadzeniem obrony pracy dyplomowej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 144184-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Wsparcie psychologiczne rodzin – „Interwencja kryzysowa” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 136302-2013
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjną wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Rozwój osobisty - „Bezpieczna interwencja podczas wykonywania zadań służbowych z elementami samoobrony” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 134412-2013
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Rozwój osobisty - „Bezpieczna interwencja podczas wykonywania zadań służbowych z elementami samoobrony ” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 133046-2013
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia superwizji dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.04.2013 r.
Nr ogłoszenia: 129774-2013
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach bloku:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.03.2013 r.
Nr ogłoszenia: 113282-2013
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.03.2013 r.
Nr ogłoszenia: 42793-203
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji trzynastu specjalistycznych szkoleń dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz dla ich rodziców w zakresie komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania: "Działania na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich - Dolnośląski Rok Rodziny" w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.03.2013 r.
Nr ogłoszenia: 111610-2013
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.03.2013 r.
Nr ogłoszenia: 36865-2013
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla opiekunów nieformalnych niesamodzielnych osób starszych (osób świadczących rodzinne usługi opiekuńcze) pt. "Jak opiekować się osobą starszą w domu ? - aspekt praktyczny" wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Szkolenie organizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Nestor 2013  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 19.02.2013 r.
Nr ogłoszenia: 70418-2013
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33286
Liczba gości online: