Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2012
Data ogłoszenia: 18.12.2012 r.
Nr ogłoszenia: 516472-2012
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, z podziałem na zadania:
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.12.2012 r.
Nr ogłoszenia: 259947-2012
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, z podziałem na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.12.2012 r.
Nr ogłoszenia: 257445-2012
Przetarg na jednorazową dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.12.2012 r.
Nr ogłoszenia: 256641-2012
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.11.2012 r.
Nr ogłoszenia: 447574-2012
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.11.2012 r.
Nr ogłoszenia: 239743 - 2012
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę publikacji w podziale na zadania. .  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.11.2012 r.
Nr ogłoszenia: 236479 - 2012
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów biurowych, papierniczych, kalendarzy na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 w podziale na Zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.11.2012 r.
Nr ogłoszenia: 434750-2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji czterech edycji szkoleń pt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie dolnośląskim" - szkolenie obejmujące problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych i usługą cateringową we Wrocławiu oraz wynajmem sal szkoleniowych w Jeleniej Górze.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.11.2012 r.
Nr ogłoszenia: 429846-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.10.2012 r.
Nr ogłoszenia: 426624-2012
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.10.2012 r.
Nr ogłoszenia: 226147-2012
Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa publikacji pod roboczym tytułem: "Żywienie człowieka w wieku późnej dorosłości".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.10.2012 r.
Nr ogłoszenia: 388856-2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania Modelowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.09.2012 r.
Nr ogłoszenia: 203481-2012
Przetarg nieograniczony usługę wydawniczą obejmującą opracowanie merytoryczne, graficzne, skład, łamanie, korektę, przygotowanie do druku, druk i dostawę do siedziby Zamawiającego folderu pod roboczym tytułem „Uniwersytety Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku - w nakładzie 2.000 egzemplarzy 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.09.2012 r.
Nr ogłoszenia: 197023-2012
Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe świadczone podczas dwóch konferencji:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.09.2012 r.
Nr ogłoszenia: 189069-2012
Przetarg nieograniczony nausługi w zakresie organizacji czterech edycji szkoleń pt. „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim” – szkolenie obejmujące problematykę przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych i usługą cateringową. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.08.2012 r.
Nr ogłoszenia: 296144-2012
Przetarg nieograniczony opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa publikacji poświęconej problematyce starzenia się w wersji polsko – i angielskojęzycznej pt. „Trzecia zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior” i „The third Shift. Andragogical reflections on the Aktywny Senior Project”(publikacja w języku angielskim). Publikacje realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu „Nestor” dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.08.2012 r.
Nr ogłoszenia: 168023 - 2012
przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania:
Zadanie 1 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca socjalna –„Środowiskowa praca socjalna- narzędzia i instrumenty pracy ze społecznością lokalna” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 2 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą - „Animacja czasu wolnego podopiecznych przez pracowników DPS” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 3 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania Rozwój dialogu –„Zasady tworzenia zespołów interdyscyplinarnych” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 4 - Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania Rozwój dialogu - „Realizacja zadań zespołu interdyscyplinarnego” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 31.07.2012 r.
Nr ogłoszenia: 277770-2012
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania:

Zadanie 1- usługa hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania Rozwój dialogu - „Zasady tworzenia zespołów interdyscyplinarnych” oraz „Realizacja zadań zespołu interdyscyplinarnego” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 2- usługa hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą - „Animacja czasu wolnego podopiecznych przez pracowników DPS” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 3 - Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca socjalna - „Środowiskowa praca socjalna- narzędzia i instrumenty pracy ze społecznością lokalna” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 4 - Usługa hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sali szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w ramach zadania Rozwój dialogu - „Plany działań na 2013r.” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 5- Usługa cateringowa wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania Rozwój dialogu - „Forum Pomocy Społecznej” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
Zadanie 6- Usługa konferencyjno-cateringowa wraz z wynajmem sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia konferencji w ramach zadania Kampania promocyjno-informacyjna dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.” Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.06.2012 r.
Nr ogłoszenia: 137929-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Rozwój osobisty –„Bezpieczna interwencja podczas wykonywania zadań służbowych z elementami samoobrony” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.06.2012 r.
Nr ogłoszenia: 135581-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej- „Zamówienia publiczne w tym klauzule społeczne” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.06.2012 r.
Nr ogłoszenia: 207086 - 2012
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, z podziałem na zadania:
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.06.2012 r.
Nr ogłoszenia: 131199-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.06.2012 r.
Nr ogłoszenia: 201872-2012
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 05.06.2012 r.
Nr ogłoszenia: 124495 - 2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia superwizji dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.05.2012 r.
Nr ogłoszenia: 168654-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej –„Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.05.2012 r.
Nr ogłoszenia: 109311 - 2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia seminariów w ramach zadania Rozwoju dialogu: Prace nad utworzeniem Forum Pomocy Społecznej oraz przygotowaniem materiałów seminaryjnych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.05.2012 r.
Nr ogłoszenia: 151420-2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji jedenastu specjalistycznych szkoleń dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz dla ich rodziców w zakresie komunikacji interpersonalnej w ramach realizacji zadania: „Działania na rzecz wzmacniania potencjału rodzin dolnośląskich – Dolnośląski Rok Rodziny” w podziale na zadania:

Zadanie 1 – usługi w zakresie przeprowadzenia cyklu jedenastu specjalistycznych szkoleń dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego pt. „Komunikacja interpersonalna w rodzinie i w szkole” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników (uczniów) szkolenia.
Zadanie 2 – usługi w zakresie przeprowadzenia cyklu jedenastu specjalistycznych szkoleń dla rodziców młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego pt. „Jak rozmawiać z dziećmi – podstawowe zasady skutecznej komunikacji” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz drobnego poczęstunku dla uczestników szkolenia.
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.05.2012 r.
Nr ogłoszenia: 104639 - 2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 09.05.2012 r.
Nr ogłoszenia: 103127-2012
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania:
 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.05.2012 r.
Nr ogłoszenia: 101695 - 2012
Przetarg nieograniczony na: usługę cateringową wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia seminariów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 04.05.2012 r.
Nr ogłoszenia: 141582-2012
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z rodziną- "Mediacje" dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.04.2012 r.
Nr ogłoszenia: 97115-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia superwizji dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 12.04.2012 r.
Nr ogłoszenia: 83593-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia superwizji dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 11.04.2012 r.
Nr ogłoszenia: 81911-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.04.2012 r.
Nr ogłoszenia: 81231-2012
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 66695-2012
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów promocyjnych dla projektu systemowego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, "Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej".  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 21.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 65119-2012
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 82944-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania Rozwój dialogu - „Budowanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 82906-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach Szkolenia dotyczącego pieczy zastępczej - „Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie- nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dla pracowników OPS” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 82826-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach Praca z rodziną – „Mediacje” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 82762-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - „Metodologia monitoringu i ewaluacji - obowiązki beneficjentów projektów współfinansowanych z EFS” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 16.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 82686-2012
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą - „Praca z trudnym klientem DPS” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 59711-2012
Przetarg nieograniczony na usługi hotelowo-restauracyjne wraz z wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach zadania Rozwój dialogu - „Budowanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 79752-2012
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Szkolenia dotyczącego pieczy zastępczej - „Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie- nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dla pracowników OPS” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 79714-2012
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z rodziną- „Mediacje” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 79676-2012
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - „Metodologia monitoringu i ewaluacji - obowiązki beneficjentów projektów współfinansowanych z EFS” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 79562-2012
Przetarg nieograniczony na usługę hotelowo-restauracyjna wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach bloku Praca z osobą starszą - „Praca z trudnym klientem DPS” dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 59523-2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie szkoleń specjalistycznych dla osób świadczących rodzinne usługi opiekuńcze. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 14.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 59311-2012
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, skład, druk i dostawę publikacji pod roboczym tytułem "Dobre praktyki zaprezentowane w ramach projektu DART". 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.03.2012 r.
Nr ogłoszenia: 58085-2012
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.02.2012 r.
Nr ogłoszenia: 50444-2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkolenia z zakresu „Praca z rodziną – Praca z samobójcą i jego rodziną” wraz z usługą restauracyjną i noclegową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.02.2012 r.
Nr ogłoszenia: 40695-2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkolenia z zakresu „Szkolenia dotyczące pieczy zastępczej – Idea Rodziny zastępczej jako najlepszej alternatywy dla zinstytucjonalizowanych placówek” wraz z usługą restauracyjną i noclegową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.02.2012 r.
Nr ogłoszenia: 50398-2012
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Rozwój osobisty – Rozwój zawodowy pracownika socjalnego” wraz z usługą restauracyjną i noclegową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.02.2012 r.
Nr ogłoszenia: 28357-2012
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7.  
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 33218
Liczba gości online: