Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Zamówienia publiczne 2011
Data ogłoszenia: 05.12.2011 r.
Nr ogłoszenia: 317943-2011
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, z podziałem na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 22.11.2011 r.
Nr ogłoszenia: 390366-2011
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 15.11.2011 r.
Nr ogłoszenia: 297485-2011
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę publikacji w podziale na zadania:

Zadanie 1- Wydanie publikacji „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012-2020)” w nakładzie 500 egzemplarzy.

Zadanie 2- Wydanie publikacji „Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych” w nakładzie 500 egzemplarzy.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.10.2011 r.
Nr ogłoszenia: 273091-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji konferencji upowszechniającej wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia, wraz z wynajmem sali oraz obsługą cateringową dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.”  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 07.10.2011 r.
Nr ogłoszenia: 264799-2011
Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektu graficznego, opracowanie graficzne, skład, druk i dostawę publikacji pod roboczym tytułem Seksualność wieku późnej dorosłości. 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.10.2011 r.
Nr ogłoszenia: 263483 - 2011
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie wynajmu sali konferencyjnej, 4 sal warsztatowych oraz przygotowanie i poprowadzenie warsztatów dotyczących problematyki idei wolontariatu wraz z usługą restauracyjną dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 03.10.2011 r.
Nr ogłoszenia: 259943-2011
Przetarg nieograniczony sukcesywną dostawę artykułów biurowych, papierniczych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.09.2011 r.
Nr ogłoszenia: 237513-2011
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, z podziałem na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.07.2011 r.
Nr ogłoszenia: 222254-2011
Przetarg nieograniczony na jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2011 r.
Nr ogłoszenia: 186802-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkolenia z zakresu "Programu Aktywności Lokalnej" wraz z usługą restauracyjną i noclegową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Zadanie realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego "Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej." Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.07.2011 r.
Nr ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań terenowych diagnozy potrzeb, oczekiwań i zakresu obowiązków osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec starszych członków swych rodzin wraz z diagnozą zakresu usług opiekuńczych wobec osób starszych i ich opiekunów świadczonych przez instytucje i organizacje pozarządowe na terenie województwa dolnośląskiego 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.07.2011 r.
Nr ogłoszenia: 181915-2011
Przetarg nieograniczony w podziale na zadania:
Zadanie 1 - Usługi w zakresie przeprowadzenia cyklu dziewięciu specjalistycznych szkoleń dla rodziców młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego pt. „Jak rozmawiać z dziećmi – podstawowe zasady komunikacji" wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz drobnym poczęstunkiem dla uczestników szkoleń oraz
Zadanie 2 - usługi przeprowadzenia cyklu dziewięciu specjalistycznych szkoleń dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. dolnośląskiego pt. „Komunikacja interpersonalna w rodzinie i w szkole” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych szkolenia organizowane w ramach „Dolnośląskiego Roku Rodziny” 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.07.2011 r.
Nr ogłoszenia: 181048-2011
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 29.06.2011 r.
Nr ogłoszenia: 176470-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Rodzicielstwa zastępczego” wraz z usługą restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.06.2011 r.
Nr ogłoszenia: 1308920143
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkolenia z zakresu „Pracownik socjalny jako lider zespołu interdyscyplinarnego” wraz z usługą restauracyjną i noclegową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.06.2011 r.
Nr ogłoszenia: 160049-2011
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania wszystkich przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym realizowane dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, z podziałem na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.06.2011 r.
Nr ogłoszenia: 157667 - 2011
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.05.2011 r.
Nr ogłoszenia: 150499 - 2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia seminariów w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej wraz z wynajmem sal, obsługą cateringową, usługą noclegową dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, oraz redakcja wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 27.05.2011 r.
Nr ogłoszenia: 132132-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Praca z osoba starszą” wraz z usługą noclegową i restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 26.05.2011 r.
Nr ogłoszenia: 130726-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Praca z osobą niepełnosprawną i z zaburzeniami psychicznymi” wraz z usługą restauracyjną i noclegową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 13.05.2011 r.
Nr ogłoszenia: 137165 - 2011
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 06.05.2011 r.
Nr ogłoszenia: 131395-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla osób świadczących rodzinne usługi opiekuńcze pt. „Jak opiekować się osobą starszą w domu ?” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych. Szkolenie organizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Nestor 2011  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 20.04.2011 r.
Nr ogłoszenia: 120477-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń dotyczących problematyki idei wolontariatu wraz z usługą noclegową i restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 08.04.2011 r.
Nr ogłoszenia: 111049 - 2011
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego lokalnych (gminnych/powiatowych) strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętych do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 18.03.2011 r.
Nr ogłoszenia: 89257-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu "Pracy socjalnej" wraz z usługą restauracyjną i noclegową oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 17.03.2011 r.
Nr ogłoszenia: 47268-2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Pracy z rodziną” wraz z usługą noclegową i restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 10.03.2011 r.
Nr ogłoszenia: 41056-2011
Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę artykułów promocyjnych w podziale na zadania:  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 02.03.2011 r.
Nr ogłoszenia: 70709 - 2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Rozwój osobisty” wraz z usługą noclegową i restauracyjną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w podziale na zadania: 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 24.02.2011 r.
Nr ogłoszenia: 63813 - 2011
Przetarg nieograniczony na usługi noclegowe i restauracyjne dla uczestników szkoleń w zakresie j. migowego KSS-3 projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.  
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 23.02.2011 r.
Nr ogłoszenia: 63163 - 2011
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu „Język migowy – Język migowy KSS-3” wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Data ogłoszenia: 01.02.2011 r.
Nr ogłoszenia: 35955 - 2011
Przetarg nieograniczony na usługi przygotowania w zakresie organizacji seminariów tematycznych wraz z wynajmem sal oraz obsługą cateringową dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 
Pokaż całość  
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 2344
Liczba gości online: